REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 357

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zlewni

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni (Dz. U. poz. 2509), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zlewni (Dz. U. poz. 1685).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlewni (Dz. U. poz. 1685), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 357)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zlewni

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zlewnie i przyporządkowuje je do właściwych regionów wodnych.

§ 2. Określa się następujące zlewnie:

1) w regionie wodnym Małej Wisły - zlewnia Małej Wisły;

2) w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły:

a) zlewnia Wisły Sandomierskiej,

b) zlewnia Wisły Krakowskiej,

c) zlewnia Nidy,

d) zlewnia Soły i Skawy,

e) zlewnia Dunajca,

f) (uchylona);1)

3) w regionie wodnym Górnej-Wschodniej Wisły:

a) zlewnia Dolnego Sanu,

b) zlewnia Górnego Sanu,

c) zlewnia Wisłoki,

d) zlewnia Wisłoka,

e)2) zlewnia Babulówki;

4) w regionie wodnym Narwi:

a) zlewnia Pisy,

b) zlewnia Biebrzy,

c) zlewnia Dolnej Narwi,

d) zlewnia Środkowej Narwi,

e) zlewnia Górnej Narwi;

5) w regionie wodnym Bugu:

a) zlewnia Dolnego Bugu,

b) zlewnia Środkowego Bugu,

c) zlewnia Wieprza;

6) w regionie wodnym Środkowej Wisły:

a) zlewnia Wisły Mazowieckiej,

b) zlewnia Wkry,

c) zlewnia Wisły Lubelskiej,

d) zlewnia Bzury,

e) zlewnia Wisły Warszawskiej,

f) zlewnia Pilicy,

g) zlewnia Dolnej Narwi;

7) w regionie wodnym Dolnej Wisły:

a) zlewnia Pasłęki i Elbląga,

b) zlewnia Słupi, Łupawy, Łeby i Redy,

c) zlewnia Brdy i Wdy,

d) zlewnia Wisły Kujawskiej i Drwęcy,

e) zlewnia Wierzycy i Osy;

8) w regionie wodnym Górnej Odry:

a) zlewnia Górnej Odry,

b) zlewnia Odry Opolskiej;

9) w regionie wodnym Środkowej Odry:

a) zlewnia Odry Dolnośląskiej,

b) zlewnia Bystrzycy i Kaczawy,

c) zlewnia Bobru,

d) zlewnia Nysy Łużyckiej,

e) zlewnia Odry Lubuskiej,

f) zlewnia Baryczy,

g) zlewnia Nysy Kłodzkiej;

10) w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego:

a) zlewnia Dolnej Odry,

b) zlewnia Iny,

c) zlewnia Regi,

d) zlewnia Wieprzy i Parsęty;

11) w regionie wodnym Warty:

a) zlewnia Dolnej Warty,

b) zlewnia Środkowej Górnej Warty,

c) zlewnia Środkowej Dolnej Warty,

d) zlewnia Górnej Warty,

e) zlewnia Prosny;

12) w regionie wodnym Noteci:

a) zlewnia Dolnej Noteci,

b) zlewnia Górnej i Środkowej Noteci;

13) w regionie wodnym Dniestru - zlewnia Strwiąża;

14) w regionie wodnym Czarnej Orawy - zlewnia Czarnej Orawy;

15) w regionie wodnym Czadeczki - zlewnia Czadeczki;

16) w regionie wodnym Morawy - zlewnia Morawy;

17) w regionie wodnym Banówki - zlewnia Banówki;

18) w regionie wodnym Izery - zlewnia Izery;

19) w regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy (Upa) - zlewnia Ostrożnicy (Upa);

20) w regionie wodnym Metuje - zlewnia Klikawy;

21) w regionie wodnym Orlicy - zlewnia Orlicy;

22) w regionie wodnym Niemna:

a) zlewnia Łosośny i Świsłoczy,

b) zlewnia Czarnej Hańczy;

23) w regionie wodnym Łyny i Węgorapy:

a) zlewnia Łyny,

b) zlewnia Węgorapy;

24) w regionie wodnym Świeżej - zlewnia Stradyka i Bezledy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


1) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlewni (Dz. U. poz. 1685), które weszło w życie z dniem 29 września 2021 r.

2) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-27
  • Data wejścia w życie: 2023-02-27
  • Data obowiązywania: 2023-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA