REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 432

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1885) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4

Folia odblaskowa do tablic motorowerowych

104

tło białe

104a
tło niebieskie

104b
tło żółte

104c
tło zielone

104d

b) w tabeli nr 2:

- lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4

Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic motorowerowych

204

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

204a

204b

204c

204d

- lp. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

8

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motorowerowych

208

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

208a

208b

208c

208d

9

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych zmniejszonych

209

tło białe

tło żółte

tło zielone

209a

209c

209d

c) w tabeli nr 3:

- lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4

Motorowerowa bez numerów

04

tło białe

04a
tło niebieskie

04b
tło żółte

04c
tło zielone

04d

- lp. 27 otrzymuje brzmienie:

27

Jednorzędowa zmniejszona bez numerów

05

tło białe

tło żółte

tło zielone

05a

05c

05d

- dodaje się lp. 30 i 31 w brzmieniu:

30

Samochodowa zabytkowa jednorzędowa zmniejszona

35

1 litera, 3 cyfry

1 litera, 2 cyfry, 1 litera

1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 2 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 2 litery

1 litera, 2 litery, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera

35a 35b 35c 35d 35e 35f 35g

31

Motorowerowa zabytkowa

34

2 litery, 2 cyfry, 1 litera

34a
3 litery, 1 cyfra, 1 litera

34b
2 litery, 3 cyfry

34c
3 litery, 2 cyfry

34d
3 litery, 1 litera, 1 cyfra

34e

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr I po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 33 dodaje się kolumny oznaczone kodami rodzaju 34 i 35,

b) w tabeli nr III po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 33 dodaje się kolumny oznaczone kodami rodzaju 34 i 35,

c) w tabeli nr IV po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 33 dodaje się kolumny oznaczone kodami rodzaju 34 i 35.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie w zakresie lp. 9, lit. c tiret drugie i tiret trzecie w zakresie lp. 30, pkt 2 lit. a-c w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1002, 1768, 1783, 2589, 2600 i 2642.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-07
  • Data wejścia w życie: 2023-05-01
  • Data obowiązywania: 2023-05-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA