REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 518

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1534), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 2858).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 2858), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 518)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 czerwca 2001 r.

w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące morskie i stałe lotnicze przejścia graniczne oraz rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia:

1) morskie przejścia graniczne:

a) Darłowo - ruch osobowy i towarowy,

b) Dziwnów - ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,

c) Elbląg - ruch osobowy i towarowy,

d) Frombork - ruch osobowy i towarowy,

e) Gdańsk-Górki Zachodnie - ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,

f) Gdańsk-Port - ruch osobowy i towarowy,

g) (uchylona),

h) Gdynia - ruch osobowy i towarowy,

i) Hel - ruch osobowy i towarowy,

j) Jastarnia - ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,

k) Kołobrzeg - ruch osobowy i towarowy,

l) Łeba - ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,

ł) Mrzeżyno - ruch towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,

m) Nowe Warpno - ruch osobowy,

n) Szczecin - ruch osobowy i towarowy,

o) Świnoujście - ruch osobowy i towarowy,

p) Trzebież - ruch osobowy,

r) Ustka - ruch osobowy i towarowy,

s) Władysławowo - ruch osobowy i towarowy,

t)1) Międzyzdroje - ruch osobowy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz obywateli państw trzecich będących członkami rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się statkami wycieczkowymi odbywającymi rejsy do/z portów usytuowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zarejestrowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,

u)2) Nowy Świat - ruch osobowy i towarowy;

2) stałe lotnicze przejścia graniczne:

a) Gdańsk-Rębiechowo - ruch osobowy i towarowy,

b) Katowice-Pyrzowice - ruch osobowy i towarowy,

c) Kraków-Balice - ruch osobowy i towarowy,

d) Poznań-Ławica - ruch osobowy i towarowy,

e) Rzeszów-Jasionka - ruch osobowy i towarowy,

f) Szczecin-Goleniów - ruch osobowy i towarowy,

g) Warszawa-Okęcie - ruch osobowy i towarowy,

h) Wrocław-Strachowice - ruch osobowy i towarowy,

i) Bydgoszcz - ruch osobowy i towarowy,

j) (uchylona),

k) Łódź-Lublinek - ruch osobowy i towarowy,

l) (uchylona),

m) Warszawa/Modlin - ruch osobowy i towarowy,

n) Świdnik k/Lublina - ruch osobowy i towarowy,

o)3) Radom-Sadków - ruch osobowy i towarowy.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. poz. 659, z 1995 r. poz. 548 oraz z 1996 r. poz. 579).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).


1) Morskie przejście graniczne Międzyzdroje funkcjonowało, zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 1108), które weszło w życie z dniem 15 września 2006 r., do dnia określonego w decyzji Rady nr 2007/801/WE z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej (Dz. Urz. UE L 323 z 08.12.2007, str. 34), tj. 21 grudnia 2007 r.

2) Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. poz. 2858), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.; wejdzie w życie z dniem 1 maja 2023 r.

3) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 czerwca 2001 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA