REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 631

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2013 r. poz. 1033) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. U. poz. 2330) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Do krajowych połączeń pasażerskich, ujętych w rozkładzie jazdy pociągów obowiązującym w danym roku, wykonywanych taborem, którego modernizacja jest uzasadniona ekonomicznie, a jego okres eksploatacji jest dłuższy niż do dnia 2 grudnia 2026 r., przepisów art. 8 ust. 3 i art. 21 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie stosuje się do dnia 2 grudnia 2023 r.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA