REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 635

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana" z siedzibą w Tarnowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 oraz z 2022 r. poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” z siedzibą w Tarnowie]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana" z siedzibą w Tarnowie (Dz. U. poz. 768) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA";

2) w podstawie prawnej wydania rozporządzenia skreśla się wyrazy:

„w związku z art. 34 ust. 3";

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Nadaje się osobowość prawną instytucji Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA, erygowanej przez Biskupa Tarnowskiego.";

4) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Siedzibą instytucji Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA jest Tarnów.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Poboży


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA