REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 821

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674, 2705 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2, w § 5 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 11-13 oraz w § 6 w ust. 1 i 3 wyrazy „30 kwietnia 2023 r." zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2023 r.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Do dnia 30 czerwca 2023 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2023 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 928, 1025, 1144, 1817, 2019, 2221 i 2736 oraz z 2023 r. poz. 598.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-28
  • Data wejścia w życie: 2023-04-30
  • Data obowiązywania: 2023-04-30
  • Dokument traci ważność: 2023-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA