REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 827

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2f2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173 i 240) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory informacji]

Określa się wzory informacji, składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców osiągających wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ust. 2-2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą", jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 21 ust. 2e ustawy, oraz pracodawców, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

1) wzór informacji ewidencyjnej zgłoszeniowej lub aktualizacyjnej, o symbolu INF-Z, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór informacji miesięcznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór informacji rocznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-2, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

1. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, za okresy sprawozdawcze począwszy od października 2022 r. oraz informacje, o których mowa w § 1 pkt 3, za okresy sprawozdawcze począwszy od 2022 r. składa się według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, za okresy sprawozdawcze do września 2022 r. włącznie oraz informacje, o których mowa w § 1 pkt 3, za okresy sprawozdawcze do 2021 r. włącznie składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

3. Zmian w informacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się, składając informacje według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

4. W okresie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, za okresy sprawozdawcze począwszy od października 2022 r. oraz informacje, o których mowa w § 1 pkt 3, za 2022 rok mogą być składane według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych;

2) zmian w informacjach, o których mowa w pkt 1 i ust. 2, można dokonywać, składając informacje według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1857), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 i 2140).

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJA EWIDENCYJNA ZGŁOSZENIOWA LUB AKTUALIZACYJNA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 827)

Załącznik nr 1

WZÓR - INFORMACJA EWIDENCYJNA ZGŁOSZENIOWA LUB AKTUALIZACYJNA

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJA MIESIĘCZNA O ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, O ZATRUDNIENIU I KSZTAŁCENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB O DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR - INFORMACJA MIESIĘCZNA O ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, O ZATRUDNIENIU I KSZTAŁCENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB O DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Załącznik 3. [WZÓR – INFORMACJA ROCZNA O ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, O ZATRUDNIENIU I KSZTAŁCENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB O DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR - INFORMACJA ROCZNA O ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, O ZATRUDNIENIU I KSZTAŁCENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB O DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-28
  • Data wejścia w życie: 2023-04-29
  • Data obowiązywania: 2023-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA