REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 888

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32a ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 569) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wysokość i sposób ustalania opłat za wykonywanie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych, jeżeli w ich wyniku stwierdzono, że nawozy albo środki wspomagające uprawę roślin nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5 i 6, art. 11 pkt 5 lub art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, zwanej dalej „ustawą", lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, lub nie spełniają wymagań określonych w art. 5 ustawy, lub nie spełniają wymagań dodatkowych zadeklarowanych przez producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin.

§ 2. [Wysokość opłaty]

Wysokość opłaty, o której mowa w § 1, za:

1) wykonanie czynności kontrolnych, w tym:

a) pobranie próbki nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do badań laboratoryjnych,

b) kontrolę oznakowania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin,

c) kontrolę dokumentów nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin

- wynosi 55 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrolę,

d) dostarczenie próbki nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do badań laboratoryjnych wynosi 25 zł;

2) przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin jest określona w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. poz. 174 oraz z 2014 r. poz. 1210).

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin (Dz. U. poz. 108 oraz z 2020 r. poz. 1301), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. poz. 2364).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-10
  • Data wejścia w życie: 2023-05-25
  • Data obowiązywania: 2023-05-25
  • Dokument traci ważność: 2025-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA