REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2634

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 155 ust. 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Doręczenia dokonywane przez komorników]

Komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej w sprawach:

1) o wykonywanie orzeczeń sądowych o roszczenia pieniężne, a także - o ile należy to do ich właściwości - o roszczenia niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;

2) o wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) o wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;

4) o wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

5) o osobiste doręczenie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

6) o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;

7) o sporządzenie protokołu stanu faktycznego;

8) niewymienionych w pkt 1-7, prowadzonych na wniosek syndyka;

9) niewymienionych w pkt 1-8, o ile ich prowadzenie należy do ustawowych obowiązków komornika sądowego.

§ 2. [Termin stosowania możliwości doręczeń przez komornika sądowego w sprawach wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia]

W sprawach wymienionych w § 1, z dniem 10 grudnia 2023 r. komornik sądowy może doręczać wytworzone przez siebie pisma oraz inne dokumenty, o ile zostały one utrwalone w postaci cyfrowej, za pośrednictwem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, jeżeli adresat posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.

§ 3. [Działania w przypadku braku adresu do doręczeń elektronicznych adresata w bazie adresów elektronicznych]

Jeżeli adresat nie posiada adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, w sprawach wymienionych w § 1 komornik sądowy może doręczać z dniem 10 grudnia 2023 r. wytworzone przez siebie pisma oraz inne dokumenty, o ile zostały one utrwalone w postaci cyfrowej, za pośrednictwem operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej.

§ 4. [Doręczenia korespondencji podmiotom publicznym]

Przepisy niniejszego rozporządzenia nie wyłączają możliwości doręczania przez komornika sądowego korespondencji podmiotom publicznym, za pośrednictwem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, niezależnie od rodzaju sprawy, w której zachodzi potrzeba doręczenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2023 r.

Minister Sprawiedliwości: M. Warchoł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-05
  • Data wejścia w życie: 2023-12-10
  • Data obowiązywania: 2023-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA