REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2661

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 i 1681) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych]

W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1366) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po wyrazach „paliw stałych” dodaje się wyrazy „ , o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w pkt 5.3 wyrazy „PN-ISO 1928:2002 albo PN-G-04513:1981” zastępuje się wyrazami „PN-ISO 1928:2002, PN-G-04513:1981 albo PN-ISO 1928:2020-05”,

b) w pkt 6.2 po wyrazach „norma PN-G-04518:1981” dodaje się wyrazy „albo PN-G-04508:2020-05”,

c) pkt 7.3 otrzymuje brzmienie:

„7.3. Tabela z wymiarami oczek sit kontrolnych.

Sortyment/Rodzaj paliwa stałego

Wymiar oczek kwadratowych (mm)*

Sita kontrolne**

górny wymiar

dolny wymiar

1

2

3

Kęsy, kostka, kostka I, kostka II

200,00

63,00

Paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego

185,00

5,00

Orzech, orzech I, orzech II

80,00

25,00

Groszek, groszek I, groszek II,

40,00

5,00

Ekogroszek - nazwa handlowa, groszek plus, groszek premium

31,50

5,00

Ekomiał - nazwa handlowa, miał plus

31,50

3,00

Antracyt

nie dotyczy

Paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego

nie dotyczy

* W miejsce sit o oczkach kwadratowych można użyć sit o oczkach okrągłych, których średnica jest większa o współczynnik 1,25 od boku oczka kwadratowego.

** Wymiary oczek kwadratowych sit kontrolnych mają zastosowanie do odpowiedniego rodzaju paliwa stałego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, gdzie górny wymiar oczek sita kontrolnego jest równy maksymalnej wartości wymiaru ziarna, a dolny wymiar oczek sita kontrolnego jest równy minimalnej wartości wymiaru ziarna.

”,

d) w pkt 8 wyrazy „PN-G-04511:1980 albo PN-ISO 589:2006” zastępuje się wyrazami „PN-G-04511:1980, PN-ISO 589:2006 albo PN-G-04611:2020”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Łukaszewska-Trzeciakowska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2594).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2023-12-09
  • Data obowiązywania: 2023-12-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA