REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2678

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973 i 1859) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2303) w § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przepisów ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6-9 nie stosuje się do nieodpłatnego przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego między placówkami zagranicznymi lub między placówkami zagranicznymi a urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych lub między nieposiadającymi osobowości prawnej państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych.”.

§ 2. [Zgłoszenie pozostawiane bez rozpoznania]

Zgłoszenie zamiaru zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, które wpłynęło do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a które nie jest wymagane na podstawie § 7 ust. 10 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pozostawia bez rozpoznania.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-11
  • Data wejścia w życie: 2023-12-12
  • Data obowiązywania: 2023-12-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA