REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 203

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 lutego 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz. U. poz. 1259) w § 6:

1) w pkt 1 wyrazy „12,33 zł” zastępuje się wyrazami „31,81 zł, w tym należny podatek od towarów i usług”;

2) w pkt 2 wyrazy „24,66 zł” zastępuje się wyrazami „63,63 zł, w tym należny podatek od towarów i usług”.

§ 2. [Stosowanie przepisów do recept na lek recepturowy, przyjętych do realizacji i niezrealizowanych do wejścia w życie rozporządzenia]

Do recept na lek recepturowy, przyjętych do realizacji i niezrealizowanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepis § 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-03-02
  • Data obowiązywania: 2024-03-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA