REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 613

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 138j § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przesyłanie pełnomocnictwa ogólnego, utrwalonego w postaci elektronicznej]

1. Pełnomocnictwo ogólne, utrwalone w postaci elektronicznej, jest przesyłane za pośrednictwem:

1) portalu podatkowego - przez mocodawcę, pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać;

2) dedykowanego systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - przez organy podatkowe.

2. Pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń, utrwalone w postaci elektronicznej, są przesyłane do organu podatkowego właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy:

1) na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699);

2) za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 2. [Przekazywanie pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń do dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku, o którym mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych]

Do dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku, o którym mowa w art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, przekazywanie pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń może następować również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu podatkowego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1269).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-22
  • Data wejścia w życie: 2024-05-07
  • Data obowiązywania: 2024-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA