REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 829

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r. poz. 485) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. z 2021 r. poz. 2178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w „Pouczeniu” w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do innego wybranego lekarza upoważnionego;

4) lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do wybranego przez odwołującego się innego lekarza upoważnionego w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania;”;

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w „Pouczeniu” w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do innego wybranego psychologa upoważnionego;

4) psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do wybranego przez odwołującego się innego psychologa upoważnionego w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania;”.

§ 2. [Korzystanie z wzorów w postępowaniach prowadzonych w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego]

Do postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego potwierdzającego zdolność fizyczną i psychiczną dla osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803), stosuje się wzory orzeczeń lekarskich lub psychologicznych określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia zmienianego § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA