Kategorie

Monitor Polski

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie wycofania z obiegu niektórych banknotów w odcinkach po 50 zł i po 1000 zł.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1977-12-01
  • Data wejścia w życie: 1977-12-01
  • Data obowiązywania: 1977-12-01
  • Z mocą od: 1977-12-01
  • Dokument traci ważność: 1977-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski