REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2005 nr 31 poz. 447

POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Tekst pierwotny

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Uzbekistanu
Nr 05/18628

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Taszkiencie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu składa wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Taszkiencie i powołując się na artykuł 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Republiki Uzbekistanu wprowadzenie następujących zmian w wymienionej umowie:

1. ustęp 3 artykułu 1 umowy: „Kredyt będzie wykorzystany w ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej umowy i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron." zastępuje się zdaniem w brzmieniu:

„Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2006 r. i termin ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron."

2. ustęp 1 artykułu 2 umowy: „Kontrakty, o których mowa w art. 1 ust. 1, będą zawierane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej polskimi przedsiębiorcami, z uzbeckimi przedsiębiorstwami, w ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej umowy i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron." zastępuje się zdaniami w brzmieniu: „Kontrakty, o których mowa w art. 1 ust. 1, będą zawierane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „polskimi przedsiębiorcami", z uzbeckimi przedsiębiorstwami do dnia 31 grudnia 2004 r. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.".

W przypadku gdy Ambasada potwierdzi zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wymienione propozycje, niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ambasady będą stanowiły porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu z dnia 10 lipca 2003 r.

Ministerstwo rozumie przez to, że powyższe porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 10 wymienionej umowy.

Ministerstwo wyraża nadzieję na szybką odpowiedź i korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie zapewnienie o swoim szacunku.

Taszkient, dnia 14 października 2004 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
DPT-2262-63-2004/KD

Ambasada Republiki Uzbekistanu
w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Uzbekistanu w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu z dnia 14 października 2004 r. nr 05/18628 o następującej treści:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu składa wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Taszkiencie i powołując się na artykuł 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Republiki Uzbekistanu wprowadzenie następujących zmian w wymienionej umowie:

1. ustęp 3 artykułu 1 umowy: „Kredyt będzie wykorzystany w ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej umowy i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron." zastępuje się zdaniem w brzmieniu:

„Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2006 r. i termin ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron."

2. ustęp 1 artykułu 2 umowy: „Kontrakty, o których mowa w art. 1 ust. 1, będą zawierane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej polskimi przedsiębiorcami, z uzbeckimi przedsiębiorstwami, w ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej umowy i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron." zastępuje się zdaniami w brzmieniu: „Kontrakty, o których mowa w art. 1 ust. 1, będą zawierane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „polskimi przedsiębiorcami", z uzbeckimi przedsiębiorstwami do dnia 31 grudnia 2004 r. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.".

W przypadku gdy Ambasada potwierdzi zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wymienione propozycje, niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ambasady będą stanowiły porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu z dnia 10 lipca 2003 r.

Ministerstwo rozumie przez to, że powyższe porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 10 wymienionej umowy.

Ministerstwo wyraża nadzieję na szybką odpowiedź i korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie zapewnienie o swoim szacunku.".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w nawiązaniu do artykułu 10 ww. umowy oraz do cytowanej noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu z dnia 14 października 2004 r., nr 05/18628, ma zaszczyt poinformować, iż Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zaakceptował powyższą propozycję oraz uważa, iż niniejsza nota wraz z notą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu stanowi Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. Porozumienie wejdzie w życie po otrzymaniu przez Stronę uzbecką niniejszej noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Uzbekistanu w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2004 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA