Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 2/SP-5/2002 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 września 2002 r.

w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwaną dalej „Komisją".

2. Na członków Komisji zostaną powołani:

1) Pani Ewa Adamiak

2) Pan Piotr Augustyniak

3) Pani Aleksandra Barczak

4) Pan Marek Bączyk

5) Pan Jerzy Bielawny

6) Pan Bogumił Brzeziński

7) Pani Elżbieta Chojna-Duch

8) Pan Wiesław Ciesielski

9) Pani Joanna Dadacz

10) Pan Bogusław Dauter

11) Pani Małgorzata Długosz-Szyjko

12) Pan Henryk Dzwonkowski

13) Pani Małgorzata Fila

14) Pan Janusz Fiszer

15) Pani Marlena Gago

16) Pan Bogusław Gruszczyński

17) Pani Elżbieta Grzelak

18) Pan Andrzej Kabat

19) Pan Marek Kalinowski

20) Pani Elżbieta Kasprowicz-Orlik

21) Pani Hanna Kąkol

22) Pan Tomasz Kolanowski

23) Pani Elżbieta Konopka

24) Pan Mirosław Kowalski

25) Pani Maria Kozień

26) Pan Ryszard Kubacki

27) Pani Kalina Kunowska

28) Pan Robert Kwaśniak

29) Pan Marek Kwietko-Bębnowski

30) Pani Anna Leszczyńska

31) Pani Alina Majchrzycka-Guzowska

32) Pani Hanna Majszczyk

33) Pan Paweł Małecki

34) Pan Sylwester Marciniak

35) Pan Wojciech Maruchin

36) Pani Elżbieta Mucha

37) Pan Jerzy Napiórkowski

38) Pan Włodzimierz Nykiel

39) Pani Anna Pawłowska

40) Pan Krzysztof Piechota

41) Pan Zdzisław Pietrasik

42) Pan Jerzy Potiechin

43) Pani Elżbieta Powiłajtis

44) Pani Justyna Przekopiak

45) Pan Ryszard Pyzel

46) Pan Jerzy Rafałowicz

47) Pan Jan Sobiech

48) Pan Andrzej Sobolak

49) Pan Marek Szubiakowski

50) Pan Brunon Szulc

51) Pan Bogusław Walczak

52) Pan Krzysztof Woźniak

53) Pan Sylwester Zając

54) Pan Sławomir Zieleń

55) Pan Andrzej Żelechowski

3. Na przewodniczącego Komisji zostaje powołany Pan Włodzimierz Nykiel.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER FINANSÓW

z up. I. Ożóg

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-09-13
  • Data wejścia w życie: 2002-09-05
  • Data obowiązywania: 2002-11-25
  • Dokument traci ważność: 2007-03-23

Dzienniki Urzędowe