reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 33 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 października 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 284 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Finansów nr 22 z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Izby Celnej w Warszawie wchodzą komórki realizujące zadania z zakresu:

1) pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;

2) decyzji w sprawie ochrony praw własności intelektualnej;

3) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towarów;

4) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących agentów celnych;

5) wymiany informacji dotyczących akcyzy zharmonizowanej z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej, realizującej zadania – Biura Łącznikowego do Spraw Akcyzy – ELO (Excise Liaison Office);

6) szkolenia przewodników psów służbowych oraz psów służbowych dla potrzeb Służby Celnej – Ośrodek Szkoleniowy w Kamionie.”

b) uchyla się ust. 2;

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r.

MINISTER FINANSÓW

z up. E. Mucha

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 października 2003 r. (poz. 81)

Lp.

Izba
Urząd
Jednostka organizacyjna

Kod Identyfikacyjny

Uwagi

1

2

3

4

l

IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

130000

 

1.

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

130700

 

a)

Oddział Celny w Małaszewiczach Centralnych

130400

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Małaszewiczach Południowych

130420

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „WOC” w Małaszewiczach

130440

 

d)

Oddział Celny w Międzyrzecu Podlaskim

130730

 

e)

Oddział Celny w Kowalewie

131000

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Koroszczynie

130500

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Terespolu

130100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

130200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Sławatyczach

131100

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Lublinie

130300

 

a)

Oddział Celny w Opolu Lubelskim

130320

 

b)

Oddział Celny w Kraśniku

130330

 

c)

Oddział Celny w Puławach

130800

 

d)

Oddział Celny w Lublinie

131200

 

4.

Urząd Celny w Chełmie

131400

 

a)

Oddział Celny w Dorohusku

130600

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

131300

przejście graniczne

5.

Urząd Celny w Zamościu

131600

 

a)

Oddział Celny w Hrebennem

131610

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Hrubieszowie

131620

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Zosinie

131630

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Biłgoraju

131640

 

e)

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

131650

 

II.

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU

060000

 

1.

Urząd Celny w Białymstoku

060300

 

a)

Oddział Celny Kolejowy l w Kuźnicy

060100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Kolejowy II w Kuźnicy

060110

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

060200

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Czeremsze

060400

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Siemianówce

060410

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Połowcach

060420

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Bobrownikach

060800

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Łomży

060900

 

3.

Urząd Celny w Suwałkach

060600

 

a)

Oddział Celny w Ogrodnikach

060500

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Augustowie

060640

 

c)

Oddział Celny w Budzisku k. Szypliszek

060700

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Trakiszkach

061000

przejście graniczne

III.

IZBA CELNA W GDYNI

040000

 

1.

Urząd Celny w Gdyni

040400

przejście graniczne

a)

Oddział Celny „Dworzec Morski” w Gdyni

040200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

040300

 

 

1

2

3

4

c)

Oddział Celny II w Gdyni

040320

 

d)

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

040500

przejście graniczne

e)

Oddział Celny „Terminal Promowy” w Gdyni

040510

przejście graniczne

f)

Oddział Celny Pocztowy w Gdyni

040900

 

g)

Oddział Celny we Władysławowie

040010

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Gdańsku

041300

 

a)

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

041100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny „Baza Promowa” w Gdańsku

041200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Starogardzie Gdańskim

041310

 

d)

Oddział Celny w Tczewie

041320

 

e)

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

041400

przejście graniczne

f)

Oddział Celny „Stocznie Morskie” w Gdańsku

041410

przejście graniczne

g)

Oddział Celny „Port Północny” w Gdańsku

041500

przejście graniczne

h)

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

041600

przejście graniczne

j)

Oddział Celny w Kwidzynie

041800

 

3.

Urząd Celny w Słupsku

040600

 

a)

Oddział Celny w Ustce

040620

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Kościerzynie

040800

 

c)

Oddział Celny w Lęborku

041000

 

d)

Oddział Celny w Chojnicach

041900

 

IV.

IZBA CELNA W KATOWICACH

180000

 

1.

Urząd Celny w Katowicach

180100

 

a)

Oddział Celny w Mysłowicach

180120

 

b)

Oddział Celny w Gliwicach

180400

 

c)

Oddział Celny „WOC” w Gliwicach

180410

 

d)

Oddział Celny w Rybniku

180440

 

2.

Urząd Celny w Bytomiu

180200

 

a)

Oddział Celny Pocztowy w Bytomiu

180210

 

b)

Oddział Celny w Chorzowie

180220

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

180700

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Częstochowie

180300

 

4.

Urząd Celny w Tychach

180600

 

a)

Oddział Celny w Sosnowcu

180500

 

b)

Oddział Celny w Dąbrowie Górniczej

180510

 

5.

Urząd Celny w Cieszynie

010100

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Skoczowie

010130

 

b)

Oddział Celny „Most Wolności” w Cieszynie

010800

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Kolejowy w Cieszynie

010820

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Lesznej Górnej

010830

przejście graniczne

e)

Oddział Celny „Most Przyjaźni” w Cieszynie

010840

przejście graniczne

6.

Urząd Celny w Zebrzydowicach

010300

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Chałupkach

010200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Chałupkach

010210

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Rakowiec” w Chałupkach

010220

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Pietraszynie

010230

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Owsiszczach

010240

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Raciborzu

010250

 

g)

Oddział Celny w Gołkowicach

010260

przejście graniczne

h)

Oddział Celny II w Zebrzydowicach

010330

 

i)

Oddział Celny Osobowy w Zebrzydowicach

010400

przejście graniczne

J)

Oddział Celny w Kaczycach Górnych

010430

przejście graniczne

k)

Oddział Celny w Marklowicach

010440

przejście graniczne

7.

Urząd Celny w Bielsku Białej

010500

 

a)

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

010550

 

b)

Oddział Celny w Zwardoniu

010600

przejście graniczne

 

1

2

3

4

c)

Oddział Celny w Istebnej

010610

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Zwardoniu-Myto

010620

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Zwardoniu-Skalite

010630

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Ujsołach-Glince

010640

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Żywcu

010700

 

h)

Oddział Celny w Korbielowie

010710

przejście graniczne

V.

IZBA CELNA W KRAKOWIE

050000

 

1.

Urząd Celny l w Krakowie

050100

 

a)

Oddział Celny „PKP Towarowy” w Krakowie

050120

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

050200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Nowa Huta” w Krakowie

050500

 

d)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Kraków-Balice

050700

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Oświęcimiu

010510

 

2.

Urząd Celny II w Krakowie

050600

 

3.

Urząd Celny w Kielcach

050300

 

a)

Oddział Celny w Ostrowcu Świętokrzyskim

050320

 

b)

Oddział Celny w Końskich

050340

 

c)

Oddział Celny w Starachowicach

050370

 

d)

Oddział Celny w Sandomierzu

050380

 

4.

Urząd Celny w Tarnowie

050400

 

a)

Oddział Celny w Brzesku

050410

 

5.

Urząd Celny w Nowym Targu

080600

 

a)

Oddział Celny w Chyżnem

080100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Łysej Polanie

080200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Chochołowie

080010

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Jurgowie

080020

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Niedzicy

080030

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Winiarczykówce

080800

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Andrychowie

010530

 

6.

Urząd Celny w Nowym Sączu

080500

 

a)

Oddział Celny w Muszynie

080300

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Piwnicznej

080400

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Gorlicach

080700

 

d)

Oddział Celny w Koniecznej

080070

przejście graniczne

VI.

IZBA CELNA W ŁODZI

070000

 

1.

Urząd Celny l w Łodzi

070100

 

a)

Oddział Celny w Skierniewicach

070110

 

b)

Oddział Celny l w Łodzi

070160

 

c)

Oddział Celny III w Łodzi

070300

 

d)

Oddział Celny Pocztowy w Łodzi

070310

 

e)

Oddział Celny w Sieradzu

070340

 

f)

Oddział Celny w Pabianicach

070350

 

g)

Oddział Celny w Wieluniu

070360

 

2.

Urząd Celny II w Łodzi

070200

 

a)

Oddział Celny II w Łodzi

070120

 

b)

Oddział Celny w Kutnie

070240

 

3.

Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim

070400

 

a)

Oddział Celny w Radomsku

070410

 

b)

Oddział Celny w Tomaszowie Mazowieckim

070420

 

c)

Oddział Celny w Rogowcu

070430

 

VII.

IZBA CELNA W OLSZTYNIE

200000

 

1.

Urząd Celny w Olsztynie

200100

 

a)

Oddział Celny w Korszach

200130

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Mrągowie

200150

 

c)

Oddział Celny w Szczytnie

200160

 

 

1

2

3

4

d)

Oddział Celny w Bezledach

200300

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Bartoszycach

200310

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Iławie

200400

 

a)

Oddział Celny w Ostródzie

200410

 

3.

Urząd Celny w Ełku

200500

 

a)

Oddział Celny w Gołdapi

200510

przejście graniczne

4.

Urząd Celny w Elblągu

200600

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Braniewie

200200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Gronowie

200210

przejście graniczne

VIII.

IZBA CELNA W POZNANIU

090000

 

1.

Urząd Celny w Poznaniu

090100

 

a)

Oddział Celny w Obornikach

090160

 

b)

Oddział Celny II w Poznaniu

090300

 

c)

Oddział Celny „MTP” w Poznaniu

090340

 

d)

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

090700

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Gądkach

091100

 

a)

Oddział Celny w Gnieźnie

091120

 

b)

Oddział Celny w Koninie

091200

 

3.

Urząd Celny w Lesznie

090900

 

a)

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

090400

 

b)

Oddział Celny w Śremie

090920

 

4.

Urząd Celny w Pile

090600

 

5.

Urząd Celny w Kaliszu

090500

 

a)

Oddział Celny w Ostrowie Wielkopolskim

090530

 

IX.

IZBA CELNA W PRZEMYSŁU

100000

 

1.

Urząd Celny w Przemyślu

101100

 

a)

Oddział Celny w Przemyślu

100100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu

100110

 

c)

Oddział Celny w Medyce

100300

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Krościenku

100910

przejście graniczne

e)

Oddział Ceny w Jarosławiu

101110

 

f)

Oddział Celny w Korczowej

101200

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Werchracie

100610

przejście graniczne

h)

Oddział Celny Medyka - Żurawica

101300

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Rzeszowie

100400

 

a)

Oddział Celny w Leżajsku

100420

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

100430

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Dębicy

100440

 

3.

Urząd Celny w Stalowej Woli

100810

 

a)

Oddział Celny w Mielcu

100410

 

b)

Oddział Celny w Tarnobrzegu

100800

 

4.

Urząd Celny w Krośnie

101000

 

a)

Oddział Celny w Barwinku

100200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Sanoku

100900

 

c)

Oddział Celny w Łupkowie

100930

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Jaśle

101010

 

X.

IZBA CELNA W RZEPINIE

110000

 

1.

Urząd Celny w Zielonej Górze

110200

 

a)

Oddział Celny w Gubinie

110300

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Gubinku

111600

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Olszynie

110600

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Łęknicy

110610

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Przewozie

110620

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Tuplicach

110900

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Żarach

110920

 

e)

Oddział Celny w Zasiekach

111700

przejście graniczne

 

1

2

3

4

3.

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

111000

 

a)

Oddział Celny w Kostrzynie n. O

110400

 

b)

Oddział Celny Drogowy w Kostrzynie n. O

111300

przejście graniczne

4.

Urząd Celny w Rzepinie

110100

 

a)

Oddział Celny Kolejowy w Rzepinie

110110

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Staropolu

110210

 

5.

Urząd Celny w Świecku

111400

przejście graniczne

a)

Oddział Celny II Drogowy w Słubicach

111100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny III w Słubicach

111200

 

c)

Oddział Celny IV w Słubicach

111500

 

XI.

IZBA CELNA W SZCZECINIE

120000

 

1.

Urząd Celny l w Szczecinie

120100

 

a)

Oddział Celny „Nabrzeże HUK” w Szczecinie

120300

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Trzebieży

120310

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Policach

120320

 

d)

Oddział Celny „Stocznia” w Szczecinie

120330

przejście graniczne

e)

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

120400

przejście graniczne

f)

Oddział Celny „Basen Górniczy” w Szczecinie

120500

przejście graniczne

2.

Urząd Celny II w Szczecinie

121600

 

a)

Oddział Celny w Szczecinie-Gumieńcach

120700

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Kołbaskowie

120800

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Rosówku

120830

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Lubieszynie

121200

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Stargardzie Szczecińskim

121500

 

a)

Oddział Celny w Krajniku Dolnym

121000

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Osinowie Dolnym

121010

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Goleniowie

121510

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Pyrzycach

121520

 

e)

Oddział Celny w Wałczu

121530

 

4.

Urząd Celny w Kołobrzegu

120900

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Świdwinie

120950

 

b)

Oddział Celny w Koszalinie

121400

 

c)

Oddział Celny w Szczecinku

121410

 

d)

Oddział Celny w Darłowie

121420

przejście graniczne

5.

Urząd Celny w Świnoujściu

121100

przejście graniczne

a)

Oddział Celny „Baza Rybacka” w Świnoujściu

121110

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Świnoujściu

121130

przejście graniczne

XII.

IZBA CELNA W TORUNIU

190000

 

1.

Urząd Celny w Bydgoszczy

190700

 

a)

Oddział Celny l w Bydgoszczy

190200

 

b)

Oddział Celny w Świeciu

190510

 

c)

Oddział Celny w Inowrocławiu

190600

 

2.

Urząd Celny w Toruniu

190100

 

a)

Oddział Celny w Brodnicy

190120

 

b)

Oddział Celny we Włocławku

190300

 

c)

Oddział Celny w Grudziądzu

190500

 

XIII.

IZBA CELNA W WARSZAWIE

140000

 

1.

Urząd Celny l w Warszawie

140300

 

a)

Oddział Celny l Warszawie

140310

 

b)

Oddział Celny w Nowym Dworze Mazowieckim

140340

 

c)

Oddział Celny w Ciechanowie

140800

 

d)

Oddział Celny w Ostrołęce

140810

 

e)

Oddział Celny w Płońsku

140820

 

f)

Oddział Celny w Mławie

140830

 

g)

Oddział Celny w Ostrowi Mazowieckiej

140840

 

 

1

2

3

4

2.

Urząd Celny II w Warszawie

140400

 

a)

Oddział Celny III w Warszawie

140410

 

b)

Oddział Celny II „Kwatery Głównej” w Warszawie

141100

 

c)

Oddział Celny IV w Warszawie

141110

 

3.

Urząd Celny w Pruszkowie

141000

 

a)

Oddział Celny w Błoniu

140900

 

b)

Oddział Celny w Płocku

140910

 

c)

Oddział Celny w Sochaczewie

140920

 

d)

Oddział Celny l w Pruszkowie

141010

 

e)

Oddział Celny II w Pruszkowie

141020

 

f)

Oddział Celny w Grodzisku Mazowieckim

141030

 

4.

Urząd Celny w Siedlcach

141300

 

a)

Oddział Celny w Garwolinie

141130

 

5.

Urząd Celny III w Warszawie

150100

przejście graniczne

a)

Oddział Celny „WOC”

150110

przejście graniczne

b)

Oddział Celny- Składy Celne

150120

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Towarowy l

150200

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Towarowy lI

150300

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Towarowy III

150310

przejście graniczne

f)

Oddział Celny Towarowy IV

150320

przejście graniczne

g)

Oddział Celny Towarowy V

150330

przejście graniczne

6.

Urząd Celny IV w Warszawie

150400

 

a)

Oddział Celny V w Warszawie

150500

 

b)

Oddział Celny w Piasecznie

150510

 

c)

Oddział Celny w Górze Kalwarii

150520

 

d)

Oddział Celny VI w Warszawie

150600

 

e)

Oddział Celny VII w Warszawie

150610

 

7.

Urząd Celny w Mszczonowie

150700

 

a)

Oddział Celny w Warce

150710

 

b)

Oddział Celny w Grójcu

150720

 

8.

Urząd Celny w Radomiu

150800

 

XIV.

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

160000

 

1.

Urząd Celny we Wrocławiu

160900

 

a)

Oddział Celny l we Wrocławiu

160100

 

b)

Oddział Celny „Dworzec Główny” we Wrocławiu

160110

 

c)

Oddział Celny w Oławie

160130

 

d)

Oddział Celny w Oleśnicy

160140

 

e)

Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław -Strachowice

160700

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Brzegu Dolnym

160810

 

9)

Oddział Celny II we Wrocławiu

161100

 

h)

Oddział Celny Towarowy we Wrocławiu

161110

 

2.

Urząd Celny w Opolu

160600

 

a)

Oddział Celny Drogowy w Głuchołazach

160210

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Konradowie

160250

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Kluczborku

160650

 

d)

Oddział Celny w Brzegu

160660

 

e)

Oddział Celny w Strzelcach Opolskich

160670

 

f)

Oddział Celny w Pietrowicach

161300

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Pomorzowiczkach

161320

przejście graniczne

h)

Oddział Celny w Nysie

161400

 

i)

Oddział Celny w Paczkowie

161410

przejście graniczne

j)

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

161600

 

k)

Oddział Celny w Prudniku

161800

 

l)

Oddział Celny w Trzebinie

161810

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Legnicy

162300

 

a)

Oddział Celny w Bolesławcu

162900

 

b)

Oddział Celny w Polkowicach

163000

 

 

1

2

3

4

4.

Urząd Celny w Zgorzelcu

162000

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

161900

 

b)

Oddział Celny w Krzewinie Zgorzeleckiej

162010

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Jakuszycach

162100

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Czerniawie

162110

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Węglińcu

162200

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Sieniawce

162400

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Porajowie

162410

przejście graniczne

h)

Oddział Celny w Bogatyni

162420

przejście graniczne

i)

Oddział Celny w Jeleniej Górze

162500

 

j)

Oddział Celny w Zawidowie

162600

przejście graniczne

k)

Oddział Celny w Miłoszowie

162610

przejście graniczne

l)

Oddział Celny w Jędrzychowicach

162700

przejście graniczne

ł)

Oddział Celny Przełęcz-Okraj

162810

przejście graniczne

m)

Oddział Celny w Radomierzycach

162020

przejście graniczne

5.

Urząd Celny w Wałbrzychu

160500

 

a)

Oddział Celny w Mieroszowie

160510

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Świdnicy

161700

 

c)

Oddział Celny w Dzierżoniowie

161710

 

d)

Oddział Celny w Lubawce

162800

przejście graniczne

6

Urząd Celny w Kudowie Zdroju

160300

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Międzylesiu

160400

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Boboszowie

160410

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Tłumaczowie

160520

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Kłodzku

161000

 

 

Nazwy przejść granicznych, zakres dopuszczonego ruchu granicznego oraz godziny otwarcia, w odniesieniu do komórek wymienionych w wykazie i oznakowanych w kolumnie 4, jako „przejście graniczne” – określają odrębne przepisy

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Dobrzycka

Wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, gdzie prowadzi zajęcia z autorskiego przedmiotu “Dyplomacja w służbach publicznych”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama