reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Finansów, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 10 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 58 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 40), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego.”;

2) w § 11 dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu:

„25) współpraca z Biurem Administracyjnym w opracowywaniu, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (zgłoszenia INTRASTAT);

26) współpraca z Biurem Administracyjnym w zakresie przekazywania właściwemu organowi podatkowemu informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej.”;

3) w § 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Reformy Finansów Publicznych odpowiada za usprawnianie systemu finansów realizując zadania w zakresie wdrażania budżetu zadaniowego, analizy i oceny ekonomicznej i prawnej funkcjonowania istniejących rozwiązań w zakresie finansów publicznych, inicjowania nowych rozwiązań w zakresie finansów publicznych, koordynacji i ewaluacji zmian w systemie finansów publicznych pod względem ich zgodności z polityką społeczno-gospodarczą Rządu. Departament Reformy Finansów publicznych zapewnia obsługę merytoryczną i techniczną Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego.”,

b) w ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) zapewnienie obsługi merytorycznej i technicznej Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego, w zakresie prac nad planowaniem zadaniowym.”;

4) w § 46 w ust. 2 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, oraz przekazywanie organom celnym, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (zgłoszenia INTRASTAT);

8) przekazywanie właściwemu organowi podatkowemu, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej.”;

5) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za sprawy wynikające z zadań Dyrektora Generalnego w zakresie organizacji Ministerstwa, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia pracowników oraz gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Biuro Dyrektora Generalnego zapewnia obsługę organizacyjną Kierownika komórki audytu wewnętrznego, podległego bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Finansów

Jan Vincent-Rostowski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Siwka

Maciej Siwka jest adwokatem, partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. z siedzibą w Katowicach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama