Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 72

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56 oraz Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 131) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Obsługę Forum zapewnia Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje Przewodniczącego Forum oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego Forum.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-28
  • Data wejścia w życie: 2022-06-29
  • Data obowiązywania: 2022-06-29

Dzienniki Urzędowe