reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 czerwca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 4 i 5,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 2 i 3;

2) w § 3:

a) w pkt 3 uchyla się lit. a,

b) w pkt 4 uchyla się lit. c i d;

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

b) Departament Matki i Dziecka,

c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

b) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

d) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.”;

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podksekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Jakuba Szulca zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;

2) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępują w zakresie inicjowania, koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań, w tym nadzorowania działalności właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych, przez:

a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Podsekretarz Stanu Marek Twardowski,

b) Departament Zdrowia Publicznego – Podsekretarz Stanu Marek Haber,

c) Departament Współpracy Międzynarodowej, a także w pozostałym zakresie wynikającym z niniejszego zarządzenia – Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia Wojciech Kutyła;

3) Podsekretarza Stanu Marka Habera zastępuje Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek;

4) Podsekretarza Stanu Cezarego Rzemka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber;

5) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Biznes na Plus

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama