reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 35/2019
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 29 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i art. 17 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 56/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Operacje podstawowe są przeprowadzane z kontrahentami, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) posiadają rachunek bieżący w NBP prowadzony w systemie SORBNET2;

2) są uczestnikami systemu SKARBNET4;

3) są bezpośrednimi uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, zwanego dalej "KDPW", w przypadku, gdy przedmiotem operacji są papiery wartościowe zdeponowane w KDPW.

§ 3. 1. Operacje dostrajające są przeprowadzane z kontrahentami, którzy spełniają warunki określone w § 2 i pełnią funkcję Dealera Rynku Pieniężnego, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Wybór przez NBP kontrahentów pełniących funkcję Dealera Rynku Pieniężnego następuje spośród kandydatów będących uczestnikami fixingu stawki referencyjnej POLONIA, którzy zadeklarowali chęć otrzymania statusu Dealera Rynku Pieniężnego.

3. Wybór przez NBP kontrahentów pełniących funkcję Dealera Rynku Pieniężnego spośród kandydatów, o których mowa w ust. 2, jest dokonywany na podstawie oceny ich aktywności na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych zawieranych na termin overnight oraz skali ich uczestnictwa w przetargach podstawowych operacji otwartego rynku przeprowadzanych przez NBP. Szczegółowe informacje dotyczące trybu oceny kandydatów do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego są publikowane na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl).

4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd NBP może wyrazić zgodę na przeprowadzanie operacji dostrajających z kontrahentami niepełniącymi funkcji Dealera Rynku Pieniężnego.

5. W przypadku operacji dostrajających, przeprowadzanych w trybie przetargowym, informacja o doborze kontrahentów jest przekazywana przez NBP w komunikacie dotyczącym przetargu.";

2) uchyla się załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama