REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 213

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn. zm.2)) w § 1 w pkt 10 wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,";

2) po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) IV Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615 i 1860.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2014 r. poz. 169, z 2015 r. poz. 153 i 259, z 2016 r. poz. 94, 119, 200 i 214, z 2017 r. poz. 163, 200 i 266, z 2018 r. poz. 163, 199, 228, 278, 305, 320 i 351, z 2019 r. poz. 40, 115, 127, 225 i 239, z 2020 r. poz. 98, 161 i 259, z 2021 r. poz. 10 i 322, z 2022 r. poz. 43, 44, 107, 129 i 210 oraz z 2023 r. poz. 125.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-20
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA