reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 7 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 marca 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ml Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1. – nr 846/1 o pow. 0,5537 ha,

– nr 927a o pow. 2,3400 ha,

– nr 1072/32 o pow. 1,0894 ha,

położone w obrębie 167 Werbkowice (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 0167 Werbkowice), gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, wpisane w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego odpowiednio pod pozycjami 687, 688 oraz 690, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/03/11, w ten sposób, że w ww. tomie Ml załącznika skreśla się pozycje 687, 688 oraz 690,

2. – nr 2861/2 o pow. 0,0683 ha,

powstałą z podziału działki nr 2861 o pow. 15,8100 ha, obręb 5 Kostomłoty II, gmina Miedziana Góra, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 942, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/06/11, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 942,

– po pozycji 941 dodaje się pozycję 942a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; kielecki; Miedziana Góra; 5 Kostomłoty II; 2861/1; 1,4203,

– po pozycji 942a dodaje się pozycję 942b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. (ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; kielecki; Miedziana Góra; 5 Kostomłoty II; 2861/3; 14,3214,

3. – nr 2442/10 o pow. 0,0090 ha,

– nr 2442/11 o pow. 0,7233 ha,

powstałe w wyniku scalenia i podziału działki nr 2442/8 o pow. 24,2169 ha, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1907 oraz działek: nr 2479 o pow. 0,0465 ha, nr 2480 o pow. 0,0047 ha, nr 2488 o pow. 0,0022 ha, nr 2489 o pow. 0,0029 ha oraz nr 2490 o pow. 0,0064 ha niebędących w ewidencji terenów zamkniętych, obręb Brzezinka, gmina Oświęcim M., powiat oświęcimski, województwo małopolskie, będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/15/11, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1907,

– po pozycji 1906 dodaje się pozycję 1907a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Oświęcim M.; Brzezinka; 2442/12; 23,5473,

4. – nr 6429/5 o pow. 0,0900 ha,

powstałą z podziału działki nr 6429 o pow. 4,4494 ha, obręb Żywiec, gmina Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 19555, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/16/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 19555,

– po pozycji 19554 dodaje się pozycję 19555a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; żywiecki; Żywiec; Żywiec; 6429/6; 4,3594,

5. – nr 145/3 o pow. 0,0006 ha,

– nr 145/4 o pow. 2,5234 ha,

powstałe z podziału działki nr 145/2 o pow. 4,3309 ha, obręb Śródmieście, gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 2190, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/17/11, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2190,

– po pozycji 2189 dodaje się pozycję 2190a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Śródmieście; 145/5; 1,8069,

6. – nr 428/3 o pow. 0,0641 ha,

powstałą z podziału działki nr 428 o pow. 2,9700 ha, obręb 0002-Bąków, gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 506, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 stycznia 2011 r. Nr KNN5g-073/18/11, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 506,

– po pozycji 505 dodaje się pozycję 506a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; kluczborski; Kluczbork; 0002-Bąków; 428/2; 2,9059,

7. – nr 26/1 o pow. 0,0010 ha,

– nr 26/2 o pow. 0,0628 ha,

powstałe z podziału działki nr 26 o pow. 0,7371 ha,

– nr 63/1 o pow. 0,0181 ha,

powstałą z podziału działki nr 63 o pow. 0,0423 ha,

obręb Śródmieście-Załęże, gmina Katowice M., powiat m. Katowice, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisane w tomie XII za-łącznika do decyzji dla województwa śląskiego odpowiednio pod pozycjami 8055 oraz 8062, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/19/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 8055 oraz 8062,

– po pozycji 8054 dodaje się pozycję 8055a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 26/3; 0,6733,

– po pozycji 8061 dodaje się pozycję 8062a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 63/2; 0,0242,

8. – nr 3806/3 o pow. 0,7034 ha,

będącą własnością Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kunowie, powstałą z podziału działki nr 3806/2 o pow. 39,6254 ha, obręb 1 Kunów Miasto, gmina Kunów – miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1243, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/192/10, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 1243,

– po pozycji 1242 dodaje się pozycję 1243a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; ostrowiecki; Kunów – miasto; 1 Kunów Miasto; 3806/4; 38,9220,

9. – nr 26/18 o pow. 0,1013 ha,

– nr 26/19 o pow. 0,4565 ha,

– nr 26/20 o pow. 0,4639 ha,

– nr 26/21 o pow. 0,1061 ha,

– nr 26/22 o pow. 0,0104 ha,

– nr 26/24 o pow. 0,0895 ha,

– nr 26/25 o pow. 0,0313 ha,

– nr 26/26 o pow. 0,0773 ha,

– nr 26/27 o pow. 0,0737 ha,

– nr 26/28 o pow. 0,1054 ha,

– nr 26/29 o pow. 0,1657 ha,

– nr 26/30 o pow. 0,0686 ha,

– nr 26/32 o pow. 0,0350 ha,

– nr 26/33 o pow. 0,0842 ha,

powstałe z podziału działki nr 26/13 o pow. 7,6665 ha, obręb Zagórzany-Kobylanka, gmina Gorlice M., powiat gorlicki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 245, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/84/10/1l, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 245,

– po pozycji 244 dodaje się pozycję 245a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; gorlicki; Gorlice M.; Zagórzany-Kobylanka; 26/17; 5,5501,

– po pozycji 245a dodaje się pozycję 245b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; gorlicki; Gorlice M.; Zagórzany-Kobylanka; 26/23; 0,1388,

– po pozycji 245b dodaje się pozycję 245c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; gorlicki; Gorlice M.; Zagórzany-Kobylanka; 26/31; 0,1087,

10. – nr 416/5 o pow. 0,0194 ha,

– nr 416/6 o pow. 0,1348 ha,

powstałe z podziału działki nr 416/4 o pow. 0,3834 ha, obręb Kęty Podlesie, gmina Kęty M., powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1760,

– nr 2000/3 o pow. 0,0639 ha,

– nr 2000/4 o pow. 0,0092 ha,

– nr 2000/5 o pow. 0,1043 ha,

– nr 2000/6 o pow. 0,0062 ha,

– nr 2000/7 o pow. 0,0377 ha,

– nr 2000/8 o pow. 0,0559 ha,

– nr 2000/9 o pow. 0,0124 ha,

powstałe z podziału działki nr 2000/1 o pow. 3,4593 ha, obręb Kęty Nowe Miasto, gmina Kęty M., powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1755,

– nr 4609/13 o pow. 0,1384 ha,

powstałą z podziału działki nr 4609/4 o pow. 2,5677 ha, obręb Kęty Stare Miasto, gmina Kęty M., powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1761,

– nr 5134/5 o pow. 0,2069 ha,

powstałą z kolejnych podziałów działki nr 5134/1 o pow. 1,2577 ha, obręb Kęty Stare Miasto, gmina Kęty M., powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisanej wtórnie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1770,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/20/11, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycje1760, 1755, 1761 oraz 1770,

– po pozycji 1759 dodaje się pozycję 1760a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Kęty M.; Kęty Podlesie; 416/7; 0,2292,

– po pozycji 1754 dodaje się pozycję 1755a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Kęty M.; Kęty Nowe Miasto; 2000/10; 3,1697,

– po pozycji 1760a dodaje się pozycję 1761a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Kęty M.; Kęty Stare Miasto; 4609/14; 2,4293,

– po pozycji 1769 dodaje się pozycję 1770a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Kęty M.; Kęty Stare Miasto; 5134/3; 0,0016,

– po pozycji 1770a dodaje się pozycję 1770b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Kęty M.; Kęty Stare Miasto; 5134/6; 1,0492,

11. – nr 2378/1 o pow. 0,2409 ha,

– nr 2378/2 o pow. 0,3749 ha,

powstałe z podziału działki nr 2378 o pow. 2,0960 ha, obręb 202 Przemyśl, gmina Przemyśl, powiat M. Przemyśl, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego pod pozycją 258, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/21/11, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 258,

– po pozycji 257 dodaje się pozycję 258a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Przemyśl; Przemyśl; 202 Przemyśl; 2378/3; 1,4802,

12. – nr 335/10 o pow. 0,1211 ha,

– nr 335/11 o pow. 0,0469 ha,

– nr 335/12 o pow. 0,5211 ha,

– nr 335/13 o pow. 0,3128 ha,

powstałe z podziału działki nr 335/9 o pow. 28,5386 ha, obręb Bukowno Miasto, gmina Bukowno, powiat olkuski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1515, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/22/11, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1515,

– po pozycji 1514 dodaje się pozycję 1515a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb;

nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; olkuski; Bukowno; Bukowno Miasto; 335/14; 27,5367,

13. – nr 1849/44 o pow. 0,1545 ha,

– nr 1851/44 o pow. 0,1297 ha,

– nr 1852/44 o pow. 0,0581 ha,

– nr 1853/44 o pow. 0,0277 ha,

– nr 1854/44 o pow. 0,0859 ha,

– nr 1855/44 o pow. 0,0294 ha,

powstałe z podziału działki nr 140/44 o pow. 0,6812 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,6390 ha), obręb Kobiór, gmina Kobiór, powiat pszczyński, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 12681, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 lutego 2011 r.. Nr KNN5g-073/24/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 12681,

– po pozycji 12680 dodaje się pozycję 12681a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; pszczyński; Kobiór; Kobiór; 1850/44; 0,1959,

14. – nr 260/1 o pow. 0,0134 ha,

– nr 260/2 o pow. 0,0845 ha,

powstałe z podziału działki nr 260 o pow. 2,2979 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,3000 ha), obręb Wszemiłowice-Jurczyce, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 2413, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/177/10, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2413,

– po pozycji 2412 dodaje się pozycję 2413a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Kąty Wrocławskie; Wszemiłowice-Jurczyce; 260/3; 2,2000,

15. – nr 1481/2 o pow. 0,6781 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w posiadaniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, powstałą z podziału działki nr 1481 o pow. 5,6744 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,6700 ha), obręb Marchocice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 10 Marchocice), gmina Secemin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie,

– nr 1289/2 o pow. 1,1740 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w posiadaniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, powstałą z podziału działki nr 1289 o pow. 16,0412 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 16,0400 ha), obręb Żelisławice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 19 Żelisławice), gmina Secemin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie,

– nr 1481/3 o pow. 0,3963 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 1481 o pow. 5,6744 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,6700 ha), obręb Marchocice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 10 Marchocice), gmina Secemin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie,

– nr 1289/3 o pow. 0,5278 ha,

– nr 1289/4 o pow. 0,7594 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 1289 o pow. 16,0412 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 16,0400 ha), obręb Żelisławice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 19 Żelisławice), gmina Secemin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie,

wpisane wtórnie XIII odpowiednio: działka nr 1481 pod pozycją 3613, działka nr 1289 pod pozycją 4711, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/07/11, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

skreśla się pozycje 3613 oraz 4711,

– po pozycji 3612 dodaje się pozycję 3613a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; Marchocice; 1481/1; 4,6000,

– po pozycji 4710 dodaje się pozycję 4711a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; Żelisławice; 1289/1; 13,5800,

16. – nr 947/1 o pow. 0,1538 ha,

– nr 947/2 o pow. 0,1526 ha,

powstałe z podziału działki nr 947opow. 2,1307 ha, obręb Babice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Babice Wieś), gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1792, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/26/11, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1792,

– po pozycji 1791 dodaje się pozycję 1792a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Oświęcim; Babice; 947/3; 1,8243,

17. – nr 173/7 o pow. 0,1010 ha,

– nr 173/8 o pow. 0,0618 ha,

– nr 173/10 o pow. 0,1819 ha,

powstałe z podziału działki nr 173/4 o pow. 11,3900 ha, obręb Osada Leśna, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 1468, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/187/10, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1468,

– po pozycji 1467 dodaje się pozycję 1468a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; oleśnicki; Oleśnica; Osada Leśna; 173/11; 10,5900,

18. – nr 3042/1 o pow. 0,0144 ha,

– nr 3042/2 o pow. 0,0080 ha,

– nr 3042/3 o pow. 0,0042 ha,

powstałe z podziału działki nr 3042 o pow. 4,4011 ha, obręb 11, gmina Sosnowiec M., powiat m. Sosnowiec, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 10297, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/23/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 10297,

– po pozycji 10296 dodaje się pozycję 10297a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Sosnowiec; Sosnowiec M.; 11; 3042/4; 4,3745,

19. – nr 77/1 o pow. 0,2183 ha,

– nr 77/2 o pow. 0,3536 ha,

– nr 77/3 o pow. 0,1481 ha,

powstałe z podziału działki nr 77 o pow. 6,7550 ha,

– nr 46/1 o pow. 0,1218 ha

– nr 46/2 o pow. 0,0707 ha

powstałe z podziału działki nr 46 o pow. 6,7870 ha,

obręb Turów, gmina Olsztyn, powiat częstochowski, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego odpowiednio pod pozycjami 2821 oraz 2822, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 16 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/28/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 2821 oraz 2822,

– po pozycji 2820 dodaje się pozycję 2821a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; częstochowski; Olsztyn; Turów; 77/4; 6,0350,

– po pozycji 2821a dodaje się pozycję 2822a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. (ha), otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; częstochowski; Olsztyn; Turów; 46/3; 6,5945,

20. – nr 60/1 o pow. 0,0039 ha,

– nr 60/2 o pow. 0,0140 ha,

powstałe z podziału działki nr 60 o pow. 0,1082 ha, obręb Śródmieście-Załęże, gmina Katowice M., powiat m. Katowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 7898, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 16 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/29/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 7898,

– po pozycji 7897 dodaje się pozycję 7898a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 60/3; 0,0903,

21. – nr 179/45 o pow. 0,5688 ha,

położoną w obrębie 8, jednostka ewidencyjna Śródmieście, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 734, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/25/11, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 734,

22. – nr 275/12 o pow. 0,0900 ha,

powstałą z podziału działki nr 275/6 o pow. 7,8847 ha, obręb 4 Chmielów, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, wpisanej wtórnie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1226, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 1 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/40/11, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 1226,

– po pozycji 1225 dodaje się pozycję 1226a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; ostrowiecki; Bodzechów; 4 Chmielów; 275/13; 7,7947.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

1. – nr 6193 o pow. 11,5830 ha,

położoną w obrębie Rzerzęczyce, gmina Kłomnice, powiat częstochowski, województwo śląskie, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych z dnia 21 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/191/w/10, w ten sposób, że w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego:

– po pozycji 2741 dodaje się pozycję 2741a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; częstochowski; Kłomnice; Rzerzęczyce; 6193; 11,5830,

2. – nr 927/5 o pow. 0,5800 ha,

– nr 927/8 o pow. 5,2780 ha,

położone w obrębie 167 Werbkowice, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych z dnia 21 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/04/w/11, w ten sposób, że w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:

– po pozycji 689 dodaje się pozycję 689a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; hrubieszowski; Werbkowice; 167 Werbkowice; 927/5; 0,5800,

– po pozycji 689a dodaje się pozycję 689b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; hrubieszowski; Werbkowice; 167 Werbkowice; 927/8; 5,2780,

3. – nr 370/2 o pow. 0,0811 ha,

położoną w obrębie 0006 Jakubowice, gmina Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie, będącą w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych z dnia 21 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/05/w/11, w ten sposób, że w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego:

– po pozycji 1210 dodaje się pozycję 1210a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; opatowski; Ożarów; 0006 Jakubowice; 370/2; 0,0811.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury

z up. Andrzej Massel

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 4, poz. 11, Nr 7, poz. 22, Nr 8, poz. 25, Nr 11, poz. 34, Nr 13, poz. 46 i Nr 15, poz. 53 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama