reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Ministerstwie Infrastruktury, zwanym dalej „Ministerstwem”, wprowadza się:

1) instrukcję kancelaryjną Ministerstwa Infrastruktury, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia

– zwane dalej przepisami kancelaryjnymi i archiwizacyjnymi.

§ 2.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa są odpowiedzialni za przestrzeganie stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwizacyjnych, a w szczególności za prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie powstającej dokumentacji.
§ 3.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Ministerstwie jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
§ 4.
1. Sprawy niezakończone przed dniem 1 stycznia 2019 r. prowadzi się w sposób obowiązujący przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia aż do ostatecznego zakończenia sprawy.

2. Do postępowania ze sprawami ostatecznie zakończonymi przed dniem 1 stycznia 2019 r., które nie zostały przekazane do archiwum zakładowego przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, mają zastosowanie przepisy obowiązujące przed dniem jego wejścia w życie, z zastrzeżeniem § 5 i 6.

§ 5.
1. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Ministerstwie przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1 pkt 2, jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania.

2. Ponowna kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przeprowadzona w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6.
Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie była kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, o którym mowa w § 1 pkt 2.
§ 7.
Środki ewidencyjne dokumentacji sporządzone w archiwum zakładowym Ministerstwa przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność.
§ 8.
Tracą moc:

1) zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 1);

2) zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 8).

§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: transport oraz łączność na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY]

Załączniki do zarządzenia nr 14
Ministra Infrastruktury
z dnia 20 września 2018 r. (poz. 40)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY]

Załącznik nr 2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY [1]

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY]

Załącznik nr 3

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

[1] Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz.U.M.I. poz. 59). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama