REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 23 poz. 214

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 396/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 grudnia 2005 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 Obrona narodowa, a także zgody Ministra Finansów (pismo Nr FB2-068-Asz-55/2005/BM6-14242 z dnia 30 listopada 2005 r.) na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14 000 000,00 zł w rozdziale 75202 Siły Powietrzne (§ 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) i jednoczesne zmniejszenie o tę kwotę wydatków bieżących w przedmiotowym rozdziale (§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia), z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem samolotów CASA, ustala się co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114, Nr 16, poz. 140, Nr 17, poz.163, Nr 18, poz.173, Nr 20, poz. 187 i Nr 22, poz. 209), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 1, pkt 1, 2, 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się, w ramach wydatków ponoszonych bezpośrednio przez dysponenta głównego (z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 dotyczącego wypłat wynagrodzeń dla konsultantów krajowych oraz dla recenzentów prac badawczych i rozwojowych, dla których płatnikiem będzie Departament Administracyjny MON), limit wydatków: 1) na zadania w zakresie:

a) zabezpieczenia medycznego wojsk, zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego w działaniach bojowych wojsk, w tym medycyny pola walki, medycyny stanów nagłych, medycyny morskiej i tropikalnej z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO),

b) przygotowania i utrzymania personelu latającego w sprawności psychofizycznej do wykonywania lotów, w tym na wielozadaniowych samolotach wysokomanewrowych i śmigłowcach bojowych, osiągnięcia standardów NATO w dziedzinie medycyny lotniczej oraz psychofizyki medycznej,

c) osłony sanitarno-higienicznej, warunków zdrowotnych żywności, umundurowania, ergonomii sprzętu, obrony i ochrony przed bronią masowego rażenia, w tym środkami biologicznymi, chemicznymi oraz promieniowaniem jonizującym i niejonizującym we współczesnych operacjach i misjach wojskowych,

d) prac badawczych i rozwojowych, w wysokości 15 777,6 tys. zł;

2) na sfinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych dla żołnierzy powracających do kraju z misji poza granicami kraju, w wysokości 1 177,4 tys. zł;

3) na zadania mobilizacyjne, nałożone na samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), realizowane w sposób scentralizowany, w wysokości 23 332 tys. zł (w tym na ćwiczenia wojskowe średniorocznie 18 żołnierzy rezerwy oraz na zwiększenie wydatków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.), a także na wynagrodzenia dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju oraz dla recenzentów prac badawczych i rozwojowych).”.

2) W załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji.

3) W załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2005 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia określone w załączniku Nr 3 do decyzji.

§2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 396/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 grudnia 2005 r. (poz. 214)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2005 r.]

Załącznik Nr 3

Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2005 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-29
  • Data wejścia w życie: 2005-12-29
  • Data obowiązywania: 2005-12-29
  • Z mocą od: 2005-12-12
  • Dokument traci ważność: 2006-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA