REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 24 poz. 220

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 411/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 Obrona narodowa, a także zgody Ministra Finansów (pismo Nr FB2-462-KW-102/2005/BM6-15516 z dnia 19.12.2005 r.) na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 115 578 513,00 zł i jednoczesne zmniejszenie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1,Nr6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114, Nr 16, poz. 140, Nr 17, poz.163, Nr 18, poz.173 i Nr 20, poz. 187, Nr 22, poz. 209 i Nr 23, poz. 214), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, wprowadza się następujące zmiany:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. - zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. - zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr411/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. (poz. 220)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-3 696 397,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

2 165,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-3 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-128 172,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

176 753,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-10 100,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 084 247,00

422

Zakup środków żywności

-105,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-1 250 000,00

426

Zakup energii

-7 674 617,00

427

Zakup usług remontowych

8 155 750,00

430

Zakup usług pozostałych

-167 260,00

443

Różne opłaty i składki

-96 439,00

448

Podatek od nieruchomości

863 944,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-86 828,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-26 238,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-62 723,00

467

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

3 005 710,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 689 010,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

922 993,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-107 098,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

92 643,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-37 365 823,00

422

Zakup środków żywności

-940 483,00

426

Zakup energii

-3 320 082,00

427

Zakup usług remontowych

7 691 490,00

430

Zakup usług pozostałych

-561 763,00

443

Różne opłaty i składki

-66 341,00

448

Podatek od nieruchomości

-2 658 865,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-27 441,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-43 041,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

38 229 797,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

6 599 788,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-37 300,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-69 628 677,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki

422

Zakup środków żywności

-347 791,00

426

Zakup energii

-2 016 098,00

427

Zakup usług remontowych

-12 124,00

430

Zakup usług pozostałych

-74 578,00

448

Podatek od nieruchomości

-1 930,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-4 302,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

78 698 588,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-2 251 291,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 269,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-45 031,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-6 354,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-171 906,00

422

Zakup środków żywności

-318 098,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-11 297,00

426

Zakup energii

-524 291,00

427

Zakup usług remontowych

-21 157,00

430

Zakup usług pozostałych

-765 749,00

448

Podatek od nieruchomości

-15 751,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-388 926,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

313 035,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-10 670,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-26 295,00

430

Zakup usług pozostałych

350 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-659 595,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-67 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

36 172,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-151 007,00

422

Zakup środków żywności

-2,00

426

Zakup energii

-104 758,00

430

Zakup usług pozostałych

-373 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-1 902 069,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-25 667,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

21 045,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

10 178,00

422

Zakup środków żywności

-31,00

426

Zakup energii

-88 718,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-669,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-1 818 207,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-76 175,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-39 041,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-87,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

105,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

21 632,00

426

Zakup energii

-87 174,00

443

Różne opłaty i składki

28 596,00

448

Podatek od nieruchomości

-206,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-6 092,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

464,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

772,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-1 253,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-104,00

426

Zakup energii

-5 554,00

448

Podatek od nieruchomości

-417,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-316,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

216,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-532,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

4 623 440,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-8 085,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-34 741,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 670,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-69 218,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

91 993,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

31 733,00

412

Składki na fundusz pracy

229,00

414

Wpłaty na PFRON

-4 490,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-19 367,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-460 792,00

422

Zakup środków żywności

-1 398,00

426

Zakup energii

-281 079,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-3 200,00

430

Zakup usług pozostałych

-434 009,00

441

Podróże służbowe krajowe

-304 240,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-463 024,00

443

Różne opłaty i składki

-3 559,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-769,00

448

Podatek od nieruchomości

-182,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-5 820,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-7 858,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

7 217 495,00

458

Pozostałe odsetki

38 166,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5 371,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-670 386,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-3 867 321,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 692 839,00

422

Zakup środków żywności

-13 119,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-161 363,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0,00

311

Świadczenia społeczne

5 207,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 494,00

426

Zakup energii

-3 500,00

427

Zakup usług remontowych

543,00

430

Zakup usług pozostałych

2 244,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-686 370,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

12 525,00

426

Zakup energii

1 432,00

448

Podatek od nieruchomości

-8 032,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-692 295,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

686 370,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

782 231,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-12 525,00

426

Zakup energii

6 600,00

430

Zakup usług pozostałych

-89 936,00

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

0,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

0,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-165 937,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

193 509,00

422

Zakup środków żywności

-27 572,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

-358,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-358,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

16 404,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

16 404,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-16 046,00

430

Zakup usług pozostałych

-16 046,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

 

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

14 963,00

430
448

Zakup usług pozostałych
Podatek od nieruchomości

20 963,00 -6 000,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

-24 491,00

405

Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-328,00

426

Zakup energii

-2 500,00

430

Zakup usług pozostałych

-26 718,00

448

Podatek od nieruchomości

5 055,00

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

9 528,00

405
426

Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy
Zakup energii

328,00 9 200,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 341 179,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-4 187 498,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-16 016,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

2 165,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-3 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-153 926,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

200 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

67 535,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-128 790,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-298 760,00

430

Zakup usług pozostałych

1 710,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-300 470,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-1 510,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 510,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-202,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-37 264,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

26 529,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

10 533,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-65 043,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-70 041,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-10,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

5 008,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-17,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

464,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

772,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-1 253,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

216,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

216,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

-43 357,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

41 295,00

441

Odpisy na ZFŚS

-84 652,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-3 762 809,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 691 629,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-71 180,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-2 907,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-2 907,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 907,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

12 525,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

12 525,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-12 525,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-12 525,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

-165 937,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

-165 937,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-165 937,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

-358,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-358,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

16 404,00

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

16 404,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-16 046,00

430

Zakup usług pozostałych

-16 046,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 163,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

15 163,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 391,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-328,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

16 882,00

 

DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 100 027,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

2 100 027,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

2 094 514,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-107 098,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

92 643,00

427

Zakup usług remontowych

2 400 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-291 031,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

5 513,00

405
406

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

4 791,00
722,00

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

88 627 454,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

88 688 608,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka wojenna

88 685 288,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-37 300,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

78 698 588,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

3 320,00

405
406

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-87,00
3 407,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-61 154,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-61 154,00

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

-61 154,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 230 004,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-3 436 704,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-1 340 100,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-10 100,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-1 250 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-80 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-12 844,00

430

Zakup usług pozostałych

-12 844,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-865 930,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 269,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-45 031,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-6 354,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-37 377,00

422

Zakup środków żywności

-318 000,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-11 297,00

430

Zakup usług pozostałych

-465 140,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

600,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

600,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

27 708,00

401
406

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

31 000,00
-3 292,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

-1 246 138,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-69 218,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

53 205,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-254 561,00

430

Zakup usług pozostałych

-512 540,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-463 024,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

9 849,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

9 849,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 494,00

426

Energia

-1 200,00

427

Zakup usług remontowych

543,00

430

Zakup usług pozostałych

15 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-782 231,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-692 295,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-692 295,00

 

ROZDZIAŁ 75506 -Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-89 936,00

430

Zakup usług pozostałych

-89 936,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

21 619,00

 

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

20 963,00

430

Zakup usług pozostałych

20 963,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

-42 209,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 391,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-16 882,00

430

Zakup usług pozostałych

-26 718,00

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

328,00

405

Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy

328,00

 

DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-553 562,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-553 828,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-553 828,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-67 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

36 172,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-150 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-373 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

266,00

430

Zakup usług pozostałych

266,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-216 197,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-216 197,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

-216 197,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 670,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-226 867,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-92 913,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-85 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-85 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

6 806,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

-6 806,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-85 000,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-7 913,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-7 913,00

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

-7 913,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe”

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

339 330,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

339 330,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

339 330,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-10 670,00

430

Zakup usług pozostałych

350 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego NSIP

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

675 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

675 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

675 000,00

430

Zakup usług pozostałych

675 000,00

 

DYSPONENT: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

751,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

751,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

751,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

751,00

 

DYSPONENT: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-7 571,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-7 571,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-7 571,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-4 171,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 400,00

 

DYSPONENT: Biuro Inwestycji Łączności

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-13 526,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-13 526,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-13 526,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-800,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 438,00

441

Podróże służbowe krajowe

-8 288,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-417 098,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-443 998,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

809 128,00

426

Zakup energii

829 928,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-20 800,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-1 285 049,00

426

Zakup energii

-847 801,00

430

Zakup usług pozostałych

-57 563,00

443

Różne opłaty i składki

-924,00

448

Podatek od nieruchomości

-356 958,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-21 803,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-255 638,00

426

Zakup energii

-255 638,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-71 782,00

426

Zakup energii

-71 782,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

23 238,00

426

Zakup energii

23 238,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-4 197,00

426

Zakup energii

-32 587,00

443

Różne opłaty i składki

28 596,00

448

Podatek od nieruchomości

-206,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-5 971,00

426

Zakup energii

-5 554,00

448

Podatek od nieruchomości

-417,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

346 273,00

426

Zakup energii

346 273,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

2 100,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

2 100,00

426

Zakup energii

2 100,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

18 100,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

10 500,00

426

Zakup energii

10 500,00

 

ROZDZIAŁ 75506 -Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

7 600,00

426

Zakup energii

7 600,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 700,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

-2 500,00

426

Zakup energii

-2 500,00

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

9 200,00

426

Zakup energii

9 200,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 724 267,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 724 267,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-403 128,00

426

Zakup energii

-306 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-25 369,00

448

Podatek od nieruchomości

-12 688,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-59 071,00

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-77 026,00

426

Zakup energii

-72 000,00

443

Różne opłaty i składki

-414,00

448

Podatek od nieruchomości

-3 081,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-1 531,00

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka wojenna

-1 204 724,00

426

Zakup energii

-1 133 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-74 578,00

448

Podatek od nieruchomości

4 566,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-1 712,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-39 389,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-1 366,00

426

Zakup energii

-37 072,00

444

Odpisy na ZFŚS

-769,00

448

Podatek od nieruchomości

-182,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 486 940,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-4 469 095,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-3 617 342,00

426

Zakup energii

-3 617 171,00

430

Zakup usług pozostałych

-171,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-586 178,00

426

Zakup energii

-430 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-132 133,00

448

Podatek od nieruchomości

-24 045,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-25 000,00

426

Zakup energii

-25 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-63 803,00

426

Zakup energii

-63 803,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-20 487,00

426

Zakup energii
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-20 487,00
-156 285,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-6 346,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-7 661,00

426

Zakup energii

-65 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-57 478,00

441

Podróże służbowe krajowe

-20 000,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

200,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-20 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-20 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-2 900,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-1 800,00

426

Zakup energii

-1 800,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-1 100,00

426

Zakup energii

-1 100,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 055,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

5 055,00

448

Podatek od nieruchomości

5 055,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-437 312,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-437 312,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-698 425,00

430

Zakup usług pozostałych

-12 733,00

443

Różne opłaty i składki

-72 593,00

448

Podatek od nieruchomości

-550 385,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-62 714,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

438 059,00

448

Podatek od nieruchomości

438 059,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-176 946,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 996,00

430

Zakup usług pozostałych

-93 572,00

441

Podróże służbowe krajowe

-100 000,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

13 630,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 883 180,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 875 180,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-1 654 078,00

426

Zakup energii

-925 820,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 788,00

448

Podatek od nieruchomości

-726 470,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-126 421,00

426

Zakup energii

-119 300,00

448

Podatek od nieruchomości

-7 121,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-2 000,00

426

Zakup energii

-2 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-53 130,00

426

Zakup energii

-53 130,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-39 551,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-10 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 499,00

441

Podróże służbowe krajowe

-24 000,00

443

Różne opłaty i składki

-3 559,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-493,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-8 000,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-8 000,00

426

Zakup energii

-8 000,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-3 637 362,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-3 637 362,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-2 221 513,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 234,00

426

Zakup energii

-1 319 070,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

430

Zakup usług pozostałych

146,00

443

Różne opłaty i składki

12 107,00

448

Podatek od nieruchomości

-918 930,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-522 615,00

426

Zakup energii

-189 981,00

430

Zakup usług pozostałych

-230 973,00

448

Podatek od nieruchomości

-97 640,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-4 021,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka wojenna

-892 184,00

426

Zakup energii

-883 098,00

448

Podatek od nieruchomości

-6 496,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-2 590,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-1 050,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-1 739,00

412

Składki na Fundusz Pracy

689,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 111 917,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

1 111 917,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

3 705 200,00

426

Zakup energii

620 626,00

430

Zakup usług pozostałych

9 950,00

448

Podatek od nieruchomości

3 072 417,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

2 207,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-2 547 755,00

426

Zakup energii

-193 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-14 202,00

448

Podatek od nieruchomości

-2 340 553,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-107 634,00

426

Zakup energii

-108 653,00

448

Podatek od nieruchomości

1 019,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-2 386,00

426

Zakup energii

-2 386,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

4 977,00

426

Zakup energii

4 977,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-27 000,00

426

Zakup energii

-27 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

86 515,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

42 782,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

396,00

458

Pozostałe odsetki

38 166,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5 171,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 394 134,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 390 566,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-916 691,00

426

Zakup energii

-892 113,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 636,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

443

Różne opłaty i składki

-10 778,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-9 164,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-129 406,00

426

Zakup energii

-128 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 320,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-86,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-5 790,00

426

Zakup energii

-5 790,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-669,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-669,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-7 100,00

426

Zakup energii

-7 100,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-330 910,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-98,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-4 796,00

412

Składki na fundusz pracy

-460,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-431,00

426

Zakup energii

-315 280,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-2 400,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-3 820,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-3 625,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

3 600,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

3 600,00

426

Zakup energii

3 600,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-7 168,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-7 268,00

426

Zakup energii

-7 268,00

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

100,00

426

Zakup energii

100,00

 

DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 735 694,00

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 721 662,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-28 727,00

426

Zakup energii

-1 090,00

443

Różne opłaty i składki

-25 171,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-2 466,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-1 351 655,00

426

Zakup energii

-1 130 000,00

443

Różne opłaty i składki

-63 000,00

448

Podatek od nieruchomości

-158 655,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-176 770,00

426

Zakup energii

-160 000,00

448

Podatek od nieruchomości

-16 770,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

85 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

85 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

17 086,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

17 086,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-266 596,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-29 106,00

414

Wpłaty na PFRON

-4 490,00

426

Zakup energii

-210 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-23 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-8 032,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-8 032,00

448

Podatek od nieruchomości

-8 032,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-6 000,00

 

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

-6 000,00

448

Podatek od nieruchomości

-6 000,00

 

DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

295 365,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

295 365,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

865 359,00

426

Zakup energii

-2 063 907,00

430

Zakup usług pozostałych

-52 659,00

443

Różne opłaty i składki

-4,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-23 772,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-9,00

467

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

3 005 710,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-478 353,00

426

Zakup energii

-210 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-114 438,00

443

Różne opłaty i składki

-2 003,00

448

Podatek od nieruchomości

-108 871,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-43 041,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

2 200,00

426

Zakup energii

2 200,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-93 841,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-11 275,00

430

Zakup usług pozostałych

-18 500,00

441

Podróże służbowe krajowe

-44 300,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-2 000,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-17 766,00

 

DYSPONENT: WBE Katowice

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

20 000,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

20 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 642,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-4 642,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-4 642,00

311

Świadczenia społeczne

5 207,00

430

Zakup usług pozostałych

-9 849,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-67 994 263,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-69 011 498,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

1 817 429,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 156 016,00

422

Zakup środków żywności

-105,00

427

Zakup usług remontowych

8 155 750,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 817 800,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

5 806 482,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-37 365 823,00

422

Zakup środków żywności

-940 483,00

427

Zakup usług remontowych

5 291 490,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

38 821 298,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-79 988 592,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-79 628 677,00

422

Zakup środków żywności

-347 791,00

427

Zakup usług remontowych

-12 124,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-843 809,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-134 529,00

422

Zakup środków żywności

-98,00

427

Zakup usług remontowych

-21 157,00

430

Zakup usług pozostałych

-299 099,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-388 926,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-26 295,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-26 295,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-1 009,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 007,00

422

Zakup środków żywności

-2,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-1 818 593,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-355,00

422 606

Zakup środków żywności Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-31,00 -1 818 207,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-462,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-462,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-104,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-104,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-532,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-532,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

6 148 499,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-206 231,00

422

Zakup środków żywności

-1 398,00

430

Zakup usług pozostałych

-417 848,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

7 217 495,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-443 519,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-104 512,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 210,00

422

Zakup środków żywności

-13 119,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-90 183,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

782 231,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

782 231,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

782 231,00

 

DZIAŁ 803- Szkolnictwo wyższe

165 937,00

 

ROZDZIAŁ 80302- Wyższe szkoły wojskowe

165 937,00

421
422

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności

193 509,00
-27 572,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

69 067,00

 

ROZDZIAŁ 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

69 067,00

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

69 067,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-12-31
  • Data obowiązywania: 2005-12-31
  • Z mocą od: 2005-12-22
  • Dokument traci ważność: 2006-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA