reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Dowództwo Wojsk Lądowych

DECYZJA Nr 69/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia dla jednostek wojskowych Wojsk Lądowych objętych rejonowym systemem zaopatrywania w żywność

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 decyzji Nr 406/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r., w sprawie wprowadzenia rejonowego systemu zaopatrywania w środki spożywcze jednostek wojskowych Wojsk Lądowych przez Rejonowe Bazy Materiałowe (nieogłoszona) ustala się, co następuje:

1. Jednostki wojskowe Wojsk Lądowych objęte rejonowym systemem zaopatrywania w żywność, przez właściwe dla ich miejsca stacjonowania rejonowe bazy materiałowe (RBM), stosują wartości pieniężne norm wyżywienia odpowiadające sumom uśrednionych iloczynów normatywów środków spożywczych i cen zakupu wynegocjowanych przez daną RBM.

2. Wartości pieniężne norm wyżywienia, określonych w rozporządzeniach Ministra Obrony Narodowej: z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz. U. Nr 62, poz. 565) oraz z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 40, poz. 365), odrębnie dla każdej RBM, ustala się w wysokościach, określonych w załączniku do decyzji.

3. Dodatek wyrównawczy, stanowiący różnicę pomiędzy faktyczną wartością normatywnych środków spożywczych a wartością pieniężną danej normy wyżywienia stosuje się, jeżeli rzeczywisty koszt zakupu środków spożywczych objętych szczegółowym normatywem jest wyższy o 3% od wartości pieniężnej, określonej w pkt 2.

4. Dodatek, o którym mowa w pkt 3, ustala dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na koniec miesiąca, w którym wystąpiło przekroczenie wartości pieniężnej. Dodatek ten, po ogłoszeniu w rozkazie dziennym wojskowej jednostki budżetowej, stanowi podstawę do zwiększenia przysługującego limitu finansowego dla stosowanych norm wyżywienia.

5. Ceny rozliczeniowe stosuje się dla:

1) chlebów trwałych w opakowaniach foliowych - na poziomie cen zakupu chleba zwykłego;

2) pieczyw chrupkich - w wysokości 167% ceny zakupu chleba zwykłego;

3) koncentratów spożywczych II danie - w wysokości 31,07 zł/kg.

6. Wartościami pieniężnymi polowych paczkowanych norm wyżywienia:

1) indywidualnej suchej - „S”;

2) skoncentrowanej lądowej - „PS-ląd”

- są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.

7. Wartością pieniężną zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej - 044 jest równowartość normatywu rzeczowego produktów spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.

8. Wartość pieniężna dodatkowej normy chleba - 111 stanowi równowartość 700 g chleba zwykłego, liczona w cenach zakupu.

9. Wartości pieniężne:

1) dodatkowych norm wyżywienia:

a) ogólnej - 110,

b) napojów - 160;

2) karmy dla psów - 220;

3) równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie;

4) limitu kosztów surowcowych - przy zlecaniu żywienia kasynom wojskowym, bądź innym zakładom żywienia zbiorowego;

5) normy budżetowej na środki czystości, higienę i estetykę przygotowania i wydawania posiłków;

- określa decyzja Nr 261/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2004 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 121, z 2005 r. Nr 7, poz. 59, Nr 12, poz. 100 i Nr 20, poz. 192 oraz z 2006 r. Nr 4, poz. 50).

10. Traci moc decyzja Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia dla jednostek wojskowych Wojsk Lądowych objętych rejonowym systemem zaopatrywania w żywność (nieogłoszona).

11. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [Wartości pieniężne norm wyżywienia (w złotych)]

Załącznik do decyzji Nr 69/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 lutego 2006 r. (poz. 51)

Wartości pieniężne norm wyżywienia (w złotych)

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Zasadnicze normy wyżywienia żołnierzy

żołnierska 010

szkolna 020

specjalna 030

1

2 RBM Wałcz

9,63

10,32

13,81

2

3 RBM Łódź

9,18

9,84

12,84

3

4 RBM Grudziądz

9,55

10,23

13,67

4

5 RBM Nowogród Bobrzański

9,03

9,69

12,59

5

6 RBM Wrocław

9,56

10,19

13,33

6

7 RBM Stawy

9,37

10,04

13,11

7

9 RBM Warszawa

10,37

11,11

14,64

8

11 RBM Olsztyn

9,36

10,06

13,47


 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama