REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 6 poz. 79

Zarząd Planowania Logistyki - P4

DECYZJA Nr 138/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 marca 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia dla jednostek wojskowych Wojsk Lądowych objętych rejonowym systemem zaopatrywania w żywność

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 69/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia dla jednostek wojskowych Wojsk Lądowych objętych rejonowym systemem zaopatrywania w żywność (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 51), wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wartości pieniężne norm wyżywienia, określonych w rozporządzeniach Ministra Obrony Narodowej: z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz. U. Nr 62, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 136) oraz z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 71, poz. 497), odrębnie dla każdej RBM, ustala się w wysokościach, określonych w załączniku do decyzji."

2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wartości pieniężne:

1) dodatkowych norm wyżywienia:

a) ogólnej - 110,

b) napojów - 160;

2) karmy dla psów - 220;

3) karmy dla koni;

4) równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie;

5) limitu kosztów surowcowych - przy zlecaniu żywienia kasynom wojskowym bądź innym zakładom żywienia zbiorowego

- określa decyzja Nr 310/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 189 oraz Nr 22, poz. 281)."

3) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

2. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2007 r.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Załącznik 1. [Wartości pieniężne norm wyżywienia]

Załącznik do decyzji Nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 marca 2007 r. (poz. 79)

Wartości pieniężne norm wyżywienia

(w złotych)

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Zasadnicze

normy wyżywienia żołnierzy

żołnierska 010

szkolna 020

specjalna 030

1

2 RBM Wałcz

9,70

10,37

13,02

2

3 RBM Łódź

9,57

10,20

13,26

3

4 RBM Grudziądz

9,61

10,32

13,52

4

5 RBM Nowogród Bobrzański

9,62

10,34

13,08

5

6 RBM Wrocław

10,39

11,06

13,69

6

7 RBM Stawy

9,63

10,28

13,63

7

9 RBM Warszawa

10,75

11,44

15,16

8

11 RBM Olsztyn

9,54

10,25

13,83

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-04-06
  • Data wejścia w życie: 2007-03-15
  • Data obowiązywania: 2007-03-15
  • Z mocą od: 2007-03-01
  • Dokument traci ważność: 2008-04-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA