REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 8 poz. 99

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr147/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 kwietnia 2006 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 3a, poz. 48), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;

2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 147/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 kwietnia 2006r.(poz. 99)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

2 272 182,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

2 200 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-19 140,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 595,00

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-4 014 407,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

4 000 000,00

408

Uposaż. i świad. pieniężne wypł. przez okres roku żoł. zwoln. ze służby

14 407,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-3 573,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-510,00

427

Zakup usług remontowych

-3 000,00

430

Zakup usług pozostałych

100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne

2 000 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

2 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-1 500 617,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-667 573,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-91 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-498 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-16 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-42 000,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-16 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-2 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-21 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-60 000,00

427

Zakup usług remontowych

40 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-79 044,00

441

Podróże służbowe krajowe

-45 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-3 000,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

20 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

720 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

50 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

500 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

100 000,00

430

Zakup usług pozostałych

70 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

266 500,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

50 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

180 800,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

31 200,00

412

Składki na Fundusz Pracy

4 500,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

81 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

81 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-5 141 882,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-4 801 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-220 860,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 595,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

498 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-484 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-58 000,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-23 027,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-3 590,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

21 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

427

Zakup usług remontowych

3 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-343 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

45 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

200 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

582 200,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

500 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

69 200,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

11 400,00

412

Składki na Fundusz Pracy

1 600,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

700 617,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

648 573,00

430

Zakup usług pozostałych

52 044,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 797 182,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

2 797 182,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

2 272 182,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

2 200 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-19 140,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 595,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-4 014 407,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

4 000 000,00

408

Uposaż. i świad. pieniężne wypł. przez okres roku żoł. zwoln. ze służby

14 407,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-3 573,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-510,00

427

Zakup usług remontowych

-3 000,00

430

Zakup usług pozostałych

100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

525 000,00

430

Zakup usług pozostałych

525 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 000 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

2 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne

2 000 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

2 000 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

284 818,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

284 818,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-1 640 617,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-667 573,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-91 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-498 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-16 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-42 000,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-16 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-2 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-21 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-160 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-79 044,00

441

Podróże służbowe krajowe

-45 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-3 000,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

1224 818,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

419 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

110 140,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 595,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

498 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

16 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

42 000,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

19 573,00

412

Składki na Fundusz Pracy

2 510,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

21 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

430

Zakup usług pozostałych

27 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

45 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

700 617,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

648 573,00

430

Zakup usług pozostałych

52 044,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

532 460,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

532 460,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

81 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

81 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

-130 740,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50 400,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

216 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

2 319 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

22 000,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

8 300,00

412

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-2 832 000,00

427

Zakup usług remontowych

3 000,00

430

Zakup usług pozostałych

81 260,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

582 200,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

500 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

69 200,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

11 400,00

412

Składki na Fundusz Pracy

1 600,00

 

DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

730 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

730 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

720 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

50 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

500 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

100 000,00

430

Zakup usług pozostałych

70 000,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

10 000,00

430

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 882 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

2 882 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

2 882 000,00

307 418

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

50 000,00 2 832 000,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

266 500,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

266 500,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

50 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

180 800,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

31 200,00

412

Składki na Fundusz Pracy

4 500,00

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

210 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

210 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

210 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

10 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

200 000,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

140 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

140 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

140 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

100 000,00

427

Zakup usług remontowych

40 000,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

20 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

20 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

20 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-9 862 960,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-9 862 960,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-9 862 960,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-5 280 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-381 400,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt .oraz funkcjonariuszy

-216 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-2 819 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-122 000,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-50 900,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-7 400,00

430

Zakup usług pozostałych

-986 260,00

 

Załącznik 3. [Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2006 r.]

Załącznik Nr 3


Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2006 r.

Lp.

Dział/rozdział

Dysponent

Żołnierze zawodowi

Żołnierze nadterminowi

Razem żołnierze

Pracownicy wojska w tym:

 

w tym: szeregowi zawodowi

służba cywilna

planowane zatrudnienie

razem pracownicy

Cz.29

Ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

Cz.29

Jednostki Budżetowe

0

0

0

0

0

0

0

0

752

Obrona narodowa

0

0

0

0

0

0

0

0

75207

Żandarmeria Wojskowa

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

0

0

0

0

0

7

7

75208

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

Dowódca Garnizonu Warszawa

0

0

0

0

0

3

3

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

Dowódca Marynarki Wojennej

8

0

0

8

0

5

5

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

Dowódca Garnizonu Warszawa

0

0

0

0

0

2

2

75213

Pozostałe jednostki wojskowe

Dowódca Garnizonu Warszawa

0

0

0

0

0

3

3

75201

Wojska Lądowe

Dowódca Wojsk Lądowych

0

0

0

0

0

-1

-1

75203

Marynarka Wojenna

Dowódca Marynarki Wojennej

-8

0

0

-8

0

-4

-4

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

Departament Budżetowy

0

0

0

0

0

-15

-15


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-05-18
  • Data wejścia w życie: 2006-05-18
  • Data obowiązywania: 2006-05-18
  • Z mocą od: 2006-04-24
  • Dokument traci ważność: 2006-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA