REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 11 poz. 140

Sekretariat Ministra Obrony Narodowej

DECYZJA Nr 245/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 czerwca 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania przy Ministrze Obrony Narodowej Rady Uzbrojenia

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 1 ppkt 3 decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzania modelu systemu realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz.174, z 2004 r. Nr 8, poz. 90 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 104), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powołania przy Ministrze Obrony Narodowej Rady Uzbrojenia (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 36 i Nr 13, poz. 104), wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

„w sprawie powołania Rady Uzbrojenia”;

2) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Powołuje się Radę Uzbrojenia, zwaną dalej „Radą”.”;

3) w pkt 2:

a) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przewodniczący - Minister Obrony Narodowej;”,

b) w ppkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Marek Zająkała,”;

4) uchyla się pkt 2a;

5) w „Regulaminie Rady Uzbrojenia, stanowiącym załącznik do decyzji:

a) w § 1 w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) inicjowania procesów ustanawiania wieloletnich programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zlecania właściwemu gestorowi UiSW uruchomienia procedury wprowadzania na wyposażenie Sił Zbrojnych lub wycofywania wybranego UiSW zgodnie z „Instrukcją o wprowadzaniu do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywaniu uzbrojenia i sprzętu nie odpowiadającego wymaganiom wojska”, stanowiącą załącznik do decyzji Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywania uzbrojenia i sprzętu nie odpowiadającego wymaganiom wojska (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 44);”,

b) w § 2 uchyla się ust. 6,

c) w § 6 uchyla się ust. 4.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-07-04
  • Data wejścia w życie: 2006-07-19
  • Data obowiązywania: 2006-07-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA