REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 12 poz. 154

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 255/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 czerwca 2006 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48, Nr 8, poz. 99, Nr 10, poz. 117 i Nr 11, poz. 128), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;

2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 i 4 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 255/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 czerwca 2006 r. (poz. 154)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-746 340

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-3 600

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-137 810

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

-42 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-5 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-23 050

412

Składki na Fundusz Pracy

-3 280

441

Podróże służbowe krajowe

-534 600

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne

8 816 140

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-3 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

137 810

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

4 800 000

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-145 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

23 050

412

Składki na Fundusz Pracy

3 280

427

Zakup usług remontowych

4 000 000

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-2 880

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 880

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

7 327 478

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

401 000

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-401 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

400 000

414

Wpłaty na PFRON

2 239 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

46 530

441

Podróże służbowe krajowe

702 800

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 939 148

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-4 000

441

Podróże służbowe krajowe

-4 000

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

1 635 102

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

3 600

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

63 637

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-63 637

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

1 500 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

175 152

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-38 650

430

Zakup usług pozostałych

-5 000

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-23 600

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

287

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-287

441

Podróże służbowe krajowe

-23 600

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

5 900

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

5 000

441

Podróże służbowe krajowe

900

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

900

441

Podróże służbowe krajowe

900

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-14 074 490

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-346 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-91 600

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

42 000

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-1 355 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-11 018 216

412

Składki na Fundusz Pracy

40 150

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-1 460 000

441

Podróże służbowe krajowe

112 876

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 300

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-2 934 210

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

346 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

91 600

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-4 800 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

15 740

412

Składki na Fundusz Pracy

2 250

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

1 460 000

441

Podróże służbowe krajowe

-49 800

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

430 000

459

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

430 000

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-430 000

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-430 000

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

4 612 660

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

4 787 660

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

4 785 260

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-3 600

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-137 810

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

-42 000

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-5 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-23 050

412

Składki na Fundusz Pracy

-3 280

441

Podróże służbowe krajowe

5 000 000

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-36 800

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-14 400

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-19 400

430

Zakup usług pozostałych

-3 000

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

5 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

5 000

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

34 200

430

Zakup usług pozostałych

34 200

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-175 000

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

255 000

459

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

255 000

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-430 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-430 000

 

DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

12 120 190

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

12 120 190

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

3 000

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne

11 940 440

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-3 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

137 810

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

4 800 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

23 050

412

Składki na Fundusz Pracy

3 280

427

Zakup usług remontowych

4 000 000

441

Podróże służbowe krajowe

2 979 300

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-3 250

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 250

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

180 000

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

180 000

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

499 371

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

499 371

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-2 880

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 880

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-34 749

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 251

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-287

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-23 840

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-4 758

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-3 613

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

537 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

500 000

412

Składki na Fundusz Pracy

37 000

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

595 749

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

420 749

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

34 749

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 538

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

23 840

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

4 758

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

3 613

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

-1 529 590

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-346 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 300

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

42 000

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

111 000

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

10 000

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

9 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

19 660

412

Składki na Fundusz Pracy

3 150

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-1 460 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 300

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 915 590

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

346 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

91 600

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

15 740

412

Składki na Fundusz Pracy

2 250

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

1 460 000

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

175 000

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

175 000

459

9Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

175 000

 

DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

166 652

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

157 152

 

OZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-1 518 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 518 000

 

OZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

1 675 152

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

18 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

63 637

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-63 637

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

1 500 000

411

kładki na ubezpieczenie społeczne

175 152

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-16 000

430

Zakup usług pozostałych

-2 000

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

9 500

 

OZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia la osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

9 500

413

kładki na ubezpieczenia zdrowotne

9 500

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: 17 TOL Gdańsk

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

34 000

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

34 000

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

34 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 000

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-283 957

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-283 957

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-283 957

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-930 704

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-241 000

414

Wpłaty na PFRON

300 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

27 350

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

560 397

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

319 880

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

319 880

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

319 880

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-70 000

414

Wpłaty na PFRON

235 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

2 880

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

152 000

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

320 111

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

320 111

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

320 111

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

176 111

414

Wpłaty na PFRON

120 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

20 000

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

776 352

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

776 352

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

776 352

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

145 136

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-90 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

24 609

412

Składki na Fundusz Pracy

3 507

414

Wpłaty na PFRON

134 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

3 100

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

556 000

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

888 224

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

888 224

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

888 224

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

106 763

414

Wpłaty na PFRON

310 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

469 761

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

876 958

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

876 958

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

876 958

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86 363

414

Wpłaty na PFRON

179 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 400

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

610 195

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 607 590

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

1 607 590

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

1 607 590

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

498 480

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

400 000

414

Wpłaty na PFRON

296 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 100

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

409 010

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

487 987

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

487 987

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

487 987

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

117 987

414

Wpłaty na PFRON

33 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

337 000

 

DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 106 246

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

1 106 246

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

1 106 246

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-145 136

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-24 609

412

Składki na Fundusz Pracy

-3 507

414

Wpłaty na PFRON

532 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

745 498

 

DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 009 287

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

2 009 287

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

2 009 287

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

312 000

414

Wpłaty na PFRON

100 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 518 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

79 287

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-26 137 300

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-26 127 800

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-5 534 600

441

Podróże służbowe krajowe

-5 534 600

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-3 124 300

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-145 000

441

Podróże służbowe krajowe

-2 979 300

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

702 800

441

Podróże służbowe krajowe

702 800

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-4 000

441

Podróże służbowe krajowe

-4 000

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-23 600

441

Podróże służbowe krajowe

-23 600

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

900

441

Podróże służbowe krajowe

900

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

900

441

Podróże służbowe krajowe

900

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-13 296 100

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-171 900

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-111 000

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-1 545 000

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-9 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-11 537 876

430

Zakup usług pozostałych

-34 200

441

Podróże służbowe krajowe

112 876

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-4 849 800

441

Podróże służbowe krajowe

-49 800

405

Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-4 800 000

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-9 500

 

ROZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-9 500

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-9 500

 


Załącznik 3. [Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żolnierzy i pracowników wojska w 2006 r.]

Załącznik Nr 3

Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żolnierzy i pracowników wojska w 2006 r.

Dział/rozdz.

Dysponent

Żołnierze zawodowi

Żołnierze nadtermin.

Razem żołnierze

 

Żołnierze niezawodowi w tym:

Pracownicy cywilni w tym:

 

w tym: szereg. zawod.

 

 

Ogółem

służba zasadn.

kandyd. na żołnierzy zawodow.

przeszkol, absolwent.

przeszkol, student.

rezerwa

kierown. stanowiska państw.

służba cywilna

planowane zatrudnienie

razem

Cz. 29

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cz. 29

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75201

Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

 

 

50

X

X

50

X

X

X

X

X

X

75202

Dowódca Sił Powietrznych

120

X

X

120

X

X

X

X

X

X

X

X

11

11

75206

Szef WSI

X

X

X

X

8

8

X

X

X

X

X

X

X

X

75211

Dowódca Garnizonu Warszawa

5

4

X

5

X

X

X

X

X

X

X

1

3

4

75213

Dowódca Garnizonu Warszawa

537

X

X

537

X

X

X

X

X

X

X

X

10

10

80302

Dowódca Wojsk Lądowych

X

X

X

X

31

X

X

X

X

31

X

X

X

X

75201

Dowódca Wojsk Lądowych

X

X

X

X

-31

X

X

X

X

-31

X

-1

-11

-12

75206

Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

 

 

-8

-8

X

X

X

X

X

X

X

X

75211

Dowódca Garnizonu Warszawa

-537

X

X

-537

X

X

X

X

X

X

X

X

-10

-10

75211

Departament Budżetowy

-125

-4

X

-125

X

X

X

X

X

X

X

X

-3

-3

80302

Dowódca Wojsk Lądowych

X

X

X

X

-50

X

X

-50

X

 

X

X

X

X


Załącznik 4. [Zmiany w podziale planowanego zatrudnienia pracowników na 2006 r. Rejonowych/Stołecznego/Wojskowego Zarządów Infrastruktury]

Załącznik Nr 4

Zmiany w podziale planowanego zatrudnienia pracowników na 2006 r. Rejonowych/Stołecznego/Wojskowego Zarządów Infrastruktury

Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

Żołnierze zawodowi

Planowane zatrudnienie

752/75204

RZI Bydgoszcz

X

-32

RZI Gdynia

X

-50

RZI Olsztyn

X

10

RZI Szczecin

X

50

RZI Wrocław

X

58

RZI Zielona Góra

X

-20

SZI Warszawa

X

-30

WZI Poznań

X

14

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-07-17
  • Data wejścia w życie: 2006-07-17
  • Data obowiązywania: 2006-07-17
  • Z mocą od: 2006-06-30
  • Dokument traci ważność: 2006-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA