REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 2 poz. 24

Departament Polityki Zbrojeniowej

DECYZJA Nr 30/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 stycznia 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Rady Uzbrojenia

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej ( Dz. U. Nr 94 poz. 426), w związku z pkt 1 ppkt 3 decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzania modelu systemu realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 174, z 2004 r. Nr 8, poz. 90 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 104), w celu usprawnienia i racjonalizacji procesów pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ustala się co następuje:

1. W decyzji Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powołania Rady Uzbrojenia (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 36 i Nr 13, poz. 104 oraz z 2006 r. Nr 11, poz. 140 i Nr 12, poz. 151) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – Minister Obrony Narodowej;

2) zastępcy przewodniczącego:

a) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Krajowy Dyrektor do spraw Uzbrojenia,

b) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwanego dalej „SG WP”;

3) członkowie:

a) Dowódca Dowództwa Operacyjnego,

b) Dowódca Marynarki Wojennej,

c) Dowódca Sił Powietrznych,

d) Dowódca Wojsk Lądowych,

e) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

f) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

g) Szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 SG WP,

h) Szef Zarządu Planowania Strategicznego – P5 SG WP ,

i) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 SG WP,

j) Dyrektor Departamentu Budżetowego,

k) Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji,

l) Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

m) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej,

n) Dyrektor Departamentu Transformacji,

o) Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych,

p) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,

q) Przewodniczący Zespołu Naukowo-Przemysłowego;

4) sekretarz Rady – Szef Oddziału Programowania i Koordynacji Departamentu Polityki Zbrojeniowej.”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć doraźnie zapraszani eksperci; decyzję o ich zaproszeniu na posiedzenia Rady podejmuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca.”;

3) w załączniku w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezydium Rady stanowią: Przewodniczący Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Szef Zarządu Planowania Strategicznego – P5 SG WP, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-02-12
  • Data wejścia w życie: 2007-02-12
  • Data obowiązywania: 2007-02-12
  • Z mocą od: 2007-01-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA