REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 7 poz. 73

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 137/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 marca 2008 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 14), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji;

2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz.1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 137/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 marca 2008 r. (poz. 73)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

4 752 250,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

4 852 250,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne

1 866 250,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

1 866 250,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

979 742,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

746 500,00

441

Podróże służbowe krajowe

233 242,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

250 000,00

427

Zakup usług remontowych

250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-5 150 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-5 150 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

100 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-4 293 942,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-8 105 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-475 700,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-480 000,00

430

Zakup usług pozostałych

5 000 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-233 242,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 270 700,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

489 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

496 700,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

22 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

19 000,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 000,00

427

Zakup usług remontowych

3 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

430

Zakup usług pozostałych

66 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

8 000,00

438

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

64 000,00

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

442

Podróże służbowe zagraniczne

64 000,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

11 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

11 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje pokojowe

150 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

150 000,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

20 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

30 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

30 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

25 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

25 000,00

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

7 365 555,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

7 365 555,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

4 852 250,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

4 852 250,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

1 750 047,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

1 866 250,00

441

Podróże służbowe krajowe

-116 203,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

746 500,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

746 500,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

250 000,00

427

Zakup usług remontowych

250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-233 242,00

441

Podróże służbowe krajowe

-233 242,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

750 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

750 000,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-100 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-400 700,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

555 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-475 700,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-480 000,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 250 700,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

469 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

496 700,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

22 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

19 000,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 000,00

427

Zakup usług remontowych

3 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

430

Zakup usług pozostałych

66 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

8 000,00

438

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

64 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

64 000,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

11 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

11 000,00

 

DYSPONENT: Dowództwo Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

25 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

25 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

25 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

25 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Dowództwa Operacyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

20 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

20 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

20 000,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

100 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

100 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

100 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

30 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

30 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

30 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

30 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

20 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

20 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

20 000,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

25 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

25 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

25 000,00

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

25 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

50 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

50 000,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-5 150 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-5 150 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

5 050 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

50 000,00

430

Zakup usług pozostałych

5 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje pokojowe

150 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

150 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego (NSIP)”

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

20 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

20 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

20 000,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-8 405 555,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-8 405 555,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

116 203,00

441

Podróże służbowe krajowe

116 203,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

233 242,00

441

Podróże służbowe krajowe

233 242,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-8 755 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-8 755 000,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-04-28
  • Data wejścia w życie: 2008-04-28
  • Data obowiązywania: 2008-04-28
  • Z mocą od: 2008-03-31
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA