REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 21 poz. 275

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 499/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 listopada 2008 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2 a, poz. 14, Nr 7, poz. 73, Nr 12, poz.138, Nr 16, poz. 204 i Nr 18, poz. 244), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:

1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji;

2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej: Cz. Piątas

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 499/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 listopada 2008 r.(poz. 275)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

12 478 300,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 795 300,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

1 683 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

3 319 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 319 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

1 215 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 215 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

4 549 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 549 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

251 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

251 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

61 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

61 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

8 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

6 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-25 635 300,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-25 710 300,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

75 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

3 363 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 260 000,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

103 000,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

92 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

92 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

210 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

210 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

83 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

83 000,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

24 024 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

24 024 000,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

12 446 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 774 000,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

1 672 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

3 319 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 319 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

1 215 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 215 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

4 549 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 549 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

4 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

598 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

556 000,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

42 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 893 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 790 000,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

103 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 625 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 625 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

61 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

61 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

4 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

6 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

1 148 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 115 000,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

33 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 406 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 406 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

31 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

31 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

31 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

97 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

97 000,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

12 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

11 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

2 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

83 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

83 000,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

388 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

388 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

357 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

357 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

31 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

92 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

92 000,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

92 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

92 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

210 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

210 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

210 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

210 000,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

251 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

251 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

251 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

251 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 900,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 900,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

2 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 900,00

 

DYSPONENT: WBE Gdańsk

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 900,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 900,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

2 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 900,00

 

DYSPONENT: WBE Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 900,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 900,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

2 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 900,00

 

DYSPONENT: WBE Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 900,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 900,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

2 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 900,00

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 900,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 900,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

2 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 900,00

 

DYSPONENT: WBE Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 900,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 900,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

2 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 900,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

8 700,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

8 700,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

8 700,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 700,00

 

DYSPONENT: WBE Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 900,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 900,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

2 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 900,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-27 747 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-27 747 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-27 747 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-27 747 000,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-11-18
  • Data wejścia w życie: 2008-11-18
  • Data obowiązywania: 2008-11-18
  • Z mocą od: 2008-11-04
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA