REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 22 poz. 283

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 513/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2008 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 14, Nr 7, poz. 73, Nr 12, poz.138, Nr 16, poz. 204, Nr 18, poz. 244 i Nr 21, poz. 275), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 513/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 listopada 2008 r.(poz. 283)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

15 293 165,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

17 946 687,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-4 514 636,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

-137 526,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

60 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 117 383,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal.

-178 743,00

 

do sektora finansów publicznych

 

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

1 375 894,00

242

Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc na pierwsze wyposażenie w śr. obrotowe

-2 689 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 987 721,00

325

Stypendia różne

150 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 324 674,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-581 018,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin.i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal.

-816 483,00

 

do sektora finansów publicznych

 

427

Zakup usług remontowych

2 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-2 458 668,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

106 392,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-454 391,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal.

-112 295,00

 

do sektora finansów publicznych

 

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-1 511 889,00

430

Zakup usług pozostałych

-486 485,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-11830 060,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-150 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 498 396,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-99 502,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

426

Zakup energii

-3 020 000,00

427

Zakup usług remontowych

-2 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-9 058 954,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-1 281 289,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

450 370,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-450 000,00

422

Zakup środków żywności

-105 400,00

427

Zakup usług remontowych

-9 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-5 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-336 288,00

441

Podróże służbowe krajowe

-816 083,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-9 888,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

818 357,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

160 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 914 330,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-50 437,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-393 427,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

50 437,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-193 370,00

430

Zakup usług pozostałych

-669 176,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-3 809 952,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-846 430,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

82 800,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-238 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-589 045,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-50 000,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal.

-79 772,00

 

do sektora finansów publicznych

 

430

Zakup usług pozostałych

-2 089 505,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-1 853 740,00

427

Zakup usług remontowych

15 023,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 868 763,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

-130 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-147 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-43 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

140 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-150 000,00

430

Zakup usług pozostałych

70 000,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75297 - Gospodarstwa pomocnicze

3 876 293,00

242

Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc. na pierwsze wyposażenie w śr. obrotowe

2 689 000,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin.i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal.

1 187 293,00

 

do sektora finansów publicznych

 

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0,00

311

Świadczenia społeczne

250 000,00

427

Zakup usług remontowych

-250 000,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

1 338 337,00

 

osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

 

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 338 337,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-480 731,00

249

Dotacja podmiotowa z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub ucz.

-336 880,00

432

Staże i specjalizacje medyczne

-53 313,00

441

Podróże służbowe krajowe

-90 538,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

-857 606,00

249

Dotacja podmiotowa z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub ucz.

-800 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-1 194 486,00

430

Zakup usług pozostałych

1 136 880,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-9 257 284,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-6 761 011,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

8 376 154,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

17 946 687,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-4 514 636,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

-137 526,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 739 628,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn.zal.

-178 743,00

 

do sektora finansów publicznych

 

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

1 225 894,00

242

Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc. na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

-2 689 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 987 721,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 324 674,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-581 018,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal. do sektora finansów publicznych

-816 483,00

427

Zakup usług remontowych

2 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-2 458 668,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

106 392,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-454 391,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal.

-112 295,00

 

do sektora finansów publicznych

 

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-1 511 889,00

430

Zakup usług pozostałych

-486 485,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-11680 060,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 498 396,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-99 502,00

426

Zakup energii

-3 020 000,00

427

Zakup usług remontowych

-2 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-9 058 954,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-1 716 636,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-450 000,00

422

Zakup środków żywności

-105 400,00

427

Zakup usług remontowych

-5 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-5 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-325 308,00

441

Podróże służbowe krajowe

-816 040,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-9 888,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

26 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

3 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

23 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-645 603,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

160 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-393 427,00

430

Zakup usług pozostałych

-412 176,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 965 622,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

639 900,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

82 800,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-589 045,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal.

-79 772,00

 

do sektora finansów publicznych

 

430

Zakup usług pozostałych

-2 019 505,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-1 868 763,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 868 763,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

70 000,00

430

Zakup usług pozostałych

70 000,00

 

ROZDZIAŁ 75297 - Gospodarstwa pomocnicze

3 876 293,00

242

Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc. na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

2 689 000,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal.

1 187 293,00

 

do sektora finansów publicznych

 

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-250 000,00

427

Zakup usług remontowych

-250 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

119 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

119 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

119 000,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-2 365 273,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

1 338 337,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 338 337,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-143 851,00

432

Staże i specjalizacje medyczne

-53 313,00

441

Podróże służbowe krajowe

-90 538,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

-3 559 759,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-3 559 759,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-145 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-26 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-26 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-26 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-119 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-119 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-119 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-70 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-70 000,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

60 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

60 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-15 023,00

427

Zakup usług remontowych

-4 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-10 980,00

441

Podróże służbowe krajowe

-43,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-520 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-400 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-50 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-70 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

15 023,00

427

Zakup usług remontowych

15 023,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

390 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

400 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

140 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-150 000,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-04
  • Data wejścia w życie: 2008-12-04
  • Data obowiązywania: 2008-12-04
  • Z mocą od: 2008-11-17
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA