REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 22 poz. 285

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 515/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 listopada 2008 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 oraz Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2 a, poz. 14, Nr 7, poz. 73, Nr 12, poz.138, Nr 16, poz. 204, Nr 18, poz. 244, Nr 21, poz. 275 i Nr 22, poz. 283), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 515/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 listopada 2008 r.(poz. 285)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

1 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne

-1 000 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 000 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

33 292 349,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 131 237,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

27 684 630,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-6 985 651,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-1 454 344,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 024 903,00

412

Składki na fundusz pracy

9,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-17 294,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-13 100,00

430

Zakup usług pozostałych

-623 584,00

441

Podróże służbowe krajowe

537 000,00

444

Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-657,00

470

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

7 200,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-10 114 354,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-700 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 452 620,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-895 902,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-601 850,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-200 000,00

427

Zakup usług remontowych

-700 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 543 982,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-1 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-19 000,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

2 661 646,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 686 538,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-30 343,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

5 451,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

21 911 128,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-107 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 001 861,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

33 250,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-7 013,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-1 773 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

38 314 744,00

426

Zakup energii

-6 950 000,00

427

Zakup usług remontowych

-1 975 700,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 333 292,00

439

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-900 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-385 000,00

443

Różne opłaty i składki

-4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-12 759 500,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-7 300 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 386 300,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-759 200,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-99 000,00

414

Wpłaty na PFRON

-15 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-100 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 400 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-700 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-8 070 773,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-5 127 008,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 670 092,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 273 673,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-2 484 080,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 983 346,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-316 561,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-184 173,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

54 142,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

32 459,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

20 493,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

1 190,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

6 009,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

8 043,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 035,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

1,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-14 322 226,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-17 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-1 323 291,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 464 702,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 711 996,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 181 435,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-483 753,00

409

Honoraria

-19 700,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-264 125,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-3 073 729,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-548 357,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-303 376,00

422

Zakup środków żywności

-249 357,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-2 632,00

427

Zakup usług remontowych

-82 569,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-12 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-695 353,00

435

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-47 047,00

436

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-100 000,00

437

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-335 000,00

438

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

-15 000,00

439

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-15 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-81 935,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-900 000,00

443

Różne opłaty i składki

-5 200,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-81 508,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-1 060 584,00

470

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

-102 217,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-40 334,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-34 430,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-4 288 825,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-59 110,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

170 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 450 165,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-322 263,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-76 147,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-325 305,00

412

Składki na fundusz pracy

-88 764,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-21 035,00

427

Zakup usług remontowych

-69 749,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 285 598,00

435

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-7 600,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-287 760,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-344 615,00

441

Podróże służbowe krajowe

110 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-11 000,00

443

Różne opłaty i składki

-1 994 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-4 766,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-92 511,00

470

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

-12 200,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-16 567,00

 

ROZDZIAŁ 75215 - Zadania związane z utrzym. mocy rezerw. ze względu na potrzeby SZ RP

-4 467 160,00

258

Dotacja podmiot. z budż. dla jednostek niezaliczanych do s.f.p.

-4 467 160,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

3 396 763,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 568 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 868 763,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-20 000,00

443

Różne opłaty i składki

-20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

7 977 296,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-4 295,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-2 460 727,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 500 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-34 702,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 850 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-131 669,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-172 938,00

412

Składki na fundusz pracy

-50 615,00

414

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

-17 128,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-30 000,00

420

Fundusz operacyjny

16 600 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-30 650,00

430

Zakup usług pozostałych

-143 217,00

441

Podróże służbowe krajowe

-137 100,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

442

Podróże służbowe zagraniczne

-8 400,00

470

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

-51 263,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-3 125 200,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-900 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 100 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

1 040 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-720 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

2 500,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-300 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-233 700,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-470 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-442 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

-9 667 215,00

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

-10 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-209 846,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-6 697 893,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 716 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-520 000,00

412

Składki na fundusz pracy

-3 150,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-2 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-91 326,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-75 000,00

422

Zakup środków żywności

-44 000,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-2 000,00

427

Zakup usług remontowych

-17 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-14 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-75 000,00

435

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-2 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-31 500,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-67 500,00

441

Podróże służbowe krajowe

-42 000,00

444

Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-16 000,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-4 000,00

470

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

-5 000,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-2 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-20 000,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

286 342,00

 

osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

 

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

286 342,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-41 213,00

432

Staże i specjalizacje medyczne

-8 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-33 213,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

-245 129,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-245 129,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-04
  • Data wejścia w życie: 2008-12-04
  • Data obowiązywania: 2008-12-04
  • Z mocą od: 2008-11-21
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA