REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 25 poz. 323

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 570/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 grudnia 2008 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 oraz Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2008 rok Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2 a, poz. 14, Nr 7, poz. 73, Nr 12, poz. 138, Nr 16, poz. 204, Nr 18, poz. 244, Nr 21, poz. 275, Nr 22, poz. 283 i poz. 285 i Nr 23, poz. 290), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2008 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 570/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r.(poz. 323)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-2 881 793,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

632,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-1 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-5 661,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 875 764,00

 

ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne

-2 706 901,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 706 901,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

8 652 604,00

458

Pozostałe odsetki

8 439 989,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

212 615,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-2 352 057,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 352 057,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-358 055,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-20 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-139 055,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-2 218 212,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-27 292,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-632,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 700 288,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-490 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

2 003 869,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 957 774,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47 292,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 197,00

 

ROZDZIAŁ 75297 - Pozostała działalność

-139 455,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

-139 455,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-46 660,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-46 660,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-2 876 132,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

632,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-1 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 875 764,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-2 706 901,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 706 901,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

8 652 604,00

458

Pozostałe odsetki

8 439 989,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

212 615,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-2 352 057,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 352 057,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-64 878,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

1 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-65 878,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-558 644,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-47 292,00

430

Zakup usług pozostałych

-511 352,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-1 197,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 197,00

 

ROZDZIAŁ 75297 - Pozostała działalność

-139 455,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwidowanych i przekształcan. jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

-139 455,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 317 774,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-1 317 774,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-5 661,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-5 661,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-293 177,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-20 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-73 177,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-200 000,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 018 936,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 038 936,00

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 365 066,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

1 365 066,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-640 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-150 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-490 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

2 005 066,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 957 774,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47 292,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-632,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-632,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-632,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-632,00

 

Załącznik 3. [Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2008 r.]

Załącznik Nr 3

Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2008 r.


Dysponent

Dział/rozdz.

Żołnierze zawodowi

Żołnierze nadterm.

Razem żołnierze

Żołnierze niezawodowi

Pracownicy cywilni w tym:

 

w tym: szeregowi zawodowi

ogółem

sł. zasad.

rezerwa

planowane zatudn.

razem pracownicy

Ogółem

Cz. 29

0

17

0

0

60

60

0

0

0

Jednostki budżetowe

Cz. 29

0

17

0

0

60

60

0

0

0

Szef Inspektoratu Wsparcia

75201

 

 

-69

 

 

 

 

 

 

75207

 

 

 

 

-138

-136

-2

 

 

75213

 

 

69

 

 

 

 

-11

-11

Dowódca Operacyjny SZ

75216

5

 

 

5

 

 

 

11

11

Dowódca Garnizonu Warszawa

75209

1

 

 

1

 

 

 

 

 

75211

-30

 

 

-30

30

30

 

 

 

75213

30

17

0

30

-30

-30

 

 

 

Komendant Główny ŻW

75207

 

 

30

30

198

196

2

 

 

Szef Inspektoratu

75211

-16

 

 

-16

 

 

 

 

 

Wojskowej Służby Zdrowia

75213

16

 

 

16

 

 

 

 

 

Departament Budżetowy

75201

 

 

-30

-30

 

 

 

 

 

75211

-6

 

 

-6

 

 

 

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-12-31
  • Data obowiązywania: 2008-12-31
  • Z mocą od: 2008-12-23
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA