REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 23 poz. 254

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 418/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 grudnia 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 13 i 14 decyzji Nr 162/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 81 i Nr 10 poz.124) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 322/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 196 i Nr 19, poz. 218) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2:

a) zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2. W jednostkach organizacyjnych:”,

b) w ppkt 2:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) o etatowym stopniu generała brygady (kontradmirała) i wyższym w strukturach organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych strukturach wojskowych, a także w strukturach polskich przedstawicielstw wojskowych i ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej,”,

– lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) Zastępcy Dowódcy Wojsk Specjalnych, dowódcy okręgu wojskowego i dowódcy brygady (skrzydła, flotylli);”;

2) w załączniku:

a) w pkt 1:

– ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jeden pojazd dyżurny przysługuje, z zastrzeżeniem ppkt 2, w:

a) w sekretariacie osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej,

b) na każde 100 stanowisk etatowych w „pionie funkcjonalnym” Urzędu Ministra Obrony Narodowej,

c) Biurze Koordynacyjnym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (w ramach liczby pojazdów przydzielonych komórkom organizacyjnym podległym Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego);”,

– w ppkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ppkt 3, w brzmieniu:

„3) osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej decydują o przydziale pojazdów do podległych komórek organizacyjnych. Za koordynację bieżącego użytkowania pojazdów w „pionach funkcjonalnych” odpowiedzialni są dyrektor (szefowie) sekretariatów.”,

b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W dowództwach rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Dowództwie Garnizonu Warszawa, dowództwie okręgu wojskowego i dowództwie korpusu pojazd dyżurny przysługuje w zależności od liczby stanowisk etatowych według zasady:

Lp.

Liczba stanowisk etatowych

Liczba samochodów dyżurnych

1

od 100 do 150

1

2

od 151 do 300

2

3

od 301 do 450

3

4

od 451 do 500

4

5

od 501 do 550

5

6

od 551 do 600

6

7

powyżej 600

7

 

 3. W jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej innych niż wymienione z pkt 2, liczbę pojazdów dyżurnych określa Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-30
  • Data wejścia w życie: 2009-12-31
  • Data obowiązywania: 2009-12-31
  • Dokument traci ważność: 2017-04-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA