REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 7 poz. 74

Departament Prawny

DECYZJA Nr 124/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 2010 r.

zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1) oraz § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768, z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073 oraz z 2008 r. Nr 68, poz. 611), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12, Nr 12, poz. 135 i Nr 17, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

a) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej,

b) Departament Budżetowy,

c) Departament Kadr,

d) Departament Kontroli,

e) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

f) Departament Prasowo-lnformacyjny,

g) Departament Prawny,

h) Departament Strategii i Planowania Obronnego,

i) Departament Transformacji,

j) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,

k) Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,

I) Biuro Obrony Przeciwrakietowej;”;

2) w pkt 2:

a) uchyla się ppkt 3,

b) w ppkt 4 uchyla się lit. d;

3) uchyla się pkt 4.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107 poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
  • Data wejścia w życie: 2010-04-30
  • Data obowiązywania: 2010-04-30
  • Z mocą od: 2010-04-14
  • Dokument traci ważność: 2012-08-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA