REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 12 poz. 145

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 217/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 czerwca 2010 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82 i Nr 11 poz. 118), w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

1) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków − określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

2) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków − określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 217/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 czerwca 2010 r. (poz. 145)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ
NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 − Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75204 − Centralne wsparcie

54 435 070,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 756 900,00

427

Zakup usług remontowych

4 184 090,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

59 007 880,00

 

ROZDZIAŁ 75213 − Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-768 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-821 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

17 200,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

35 800,00

 

ROZDZIAŁ 75216 − Wojskowe Misje Pokojowe

-57 209 870,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 572 810,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-61 782 680,00

 

 

ROZDZIAŁ 75217 − Służba Wywiadu Wojskowego

2 774 800,00

422

Zakup środków żywności

-54 000,00

430

Zakup usług pozostałych

54 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 774 800,00

 

ROZDZIAŁ 75220 − Zabezpieczenie wojsk

-82 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-29 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-17 200,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-35 800,00

 

ROZDZIAŁ 75295 − Pozostała działalność

850 000,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

360 000,00

422

Zakup środków żywności

30 000,00

430

Zakup usług pozostałych

460 000,00

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO
BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZEŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

32 083 540,00

 

DZIAŁ 752 − Obrona narodowa

32 083 540,00

 

ROZDZIAŁ 75204 − Centralne wsparcie

32 103 130,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

9 200,00

427

Zakup usług remontowych

-3 399 430,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

35 493 360,00

 

ROZDZIAŁ 75213 − Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

6 500,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6 500,00

 

ROZDZIAŁ 75216 − Wojskowe Misje Pokojowe

112 910,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-9 200,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

122 110,00

 

ROZDZIAŁ 75220 − Zabezpieczenie wojsk

-82 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-29 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-17 200,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-35 800,00

 

ROZDZIAŁ 75295 − Pozostała działalność

-57 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-57 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

982 500,00

 

DZIAŁ 752 − Obrona narodowa

982 500,00

 

ROZDZIAŁ 75204 − Centralne wsparcie

850 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

850 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 − Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-774 500,00

430

Zakup usług pozostałych

-821 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

10 700,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

35 800,00

 

ROZDZIAŁ 75295 Pozostała działalność

907 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

360 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

57 000,00

422

Zakup środków żywności

30 000,00

430

Zakup usług pozostałych

460 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-7 920 540,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-7 920 540,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-7 920 540,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-12 705 540,00

427

Zakup usług remontowych

-215 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

12 920 540,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

12 920 540,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

8 190 010,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

8 190 010,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

4 730 530,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 730 530,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 774 800,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

2 774 800,00

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

2 774 800,00

422

Zakup środków żywności

-54 000,00

430

Zakup usług pozostałych

54 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 774 800,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny

 

 

(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-40 840 840,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-40 840 840,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

21 212 470,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 250 570,00

427

Zakup usług remontowych

7 798 520,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

17 664 520,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-62 053 310,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-148 520,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-61 904 790,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-09
  • Data wejścia w życie: 2010-07-09
  • Data obowiązywania: 2010-07-09
  • Z mocą od: 2010-06-18
  • Dokument traci ważność: 2011-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA