REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 14 poz. 181

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

ZARZĄDZENIE Nr 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Statut jednostki budżetowej nadaje się niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego:*

1) Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w Warszawie – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) 6 Samodzielnemu Oddziałowi Geograficznemu w Toruniu – brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) Wojskowemu Centrum Geograficznemu w Warszawie – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia;

4) 22 Wojskowemu Ośrodkowi Kartograficznemu – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do zarządzenia;

5) Centralnemu Węzłowi Łączności MON w Warszawie – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do zarządzenia;

6) Regionalnemu Węzłowi Łączności w Bydgoszczy – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do zarządzenia;

7) Regionalnemu Węzłowi Łączności w Krakowie – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 7 do zarządzenia;

8) Regionalnemu Węzłowi Łączności we Wrocławiu – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do zarządzenia.

§ 2.
Tracą moc zarządzenia:

1) Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 144);

2) zarządzenie Nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie nadania Regionalnym Węzłom Łączności statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 59).

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2010 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA