| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 marca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W statucie 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Elblągu, stanowiącym załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm.2)) w § 10 w ust. 1 w pkt 6 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) pracownia tomografii komputerowej.”.

§ 2.
W statucie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bydgoszczy, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205, z późn. zm.3)) w § 10 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2:

a) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) oddział intensywnej opieki kardiologicznej,”,

b) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) oddział kliniczny paraplegii pourazowej z:

– oddziałem paraplegii z pododdziałem wybudzeń,

– oddziałem rehabilitacji neurologicznej,

– poddziałem rehabilitacji kardiologicznej,”;

2) w ust. 3 w pkt 2:

a) uchyla się lit. ż,

b) po lit. z dodaje się lit. za i zb w brzmieniu:

„za) audiologiczna,

zb) metaboliczna.”;

3) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15) wydział zarządzania zasobami ludzkimi.”.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296, z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 18 i poz. 20, Nr 7, poz. 80, Nr 14, poz. 154 i Nr 15, poz. 171 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i poz. 11, Nr 4, poz. 40, Nr 13, poz. 154 i poz. 155 i Nr 17, poz. 223, Nr 20, poz. 263 i Nr 21, poz. 278.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 13, poz. 147, z 2009 r. Nr 2, poz. 18, Nr 7, poz. 80 i Nr 15, poz. 171 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 11, Nr 17, poz. 223 i Nr 21, poz. 278.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »