REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 15 poz. 216

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 268/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 lipca 2011 r.

w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768, z późn. zm.1)) oraz „Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 45, poz. 506) ustala się, co następuje:

1. Jednostki organizacyjne wymienione w „Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych” stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. (M. P. Nr 45, poz. 506), są bezpośrednio podporządkowane – na podstawie odrębnych przepisów – Ministrowi Obrony Narodowej lub osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Bezpośrednie podporządkowanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, określa załącznik do decyzji.

3. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej wymienieni w załączniku do decyzji wykonują, w stosunku do bezpośrednio podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, czynności przewidziane w odrębnych przepisach w imieniu Ministra Obrony Narodowej.

4. Traci moc decyzja Nr 246/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 184).

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073, z 2008 r. Nr 68, poz. 611 oraz z 2010 r. Nr 99, poz. 1168.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM]

Załącznik do decyzji Nr 268/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lipca 2011 r. (poz. 216)

WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

I. Jednostki organizacyjne podległe

1

Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

2

Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

3

Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni

Szef Sztabu Generalnego WP

4

Dowództwo Wojsk Specjalnych w Krakowie

Szef Sztabu Generalnego WP

5

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

6

Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

7

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

8

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

9

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

Szef Sztabu Generalnego WP

10

Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie

Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

11

Szefostwo Inżynierii Wojskowej w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

12

Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

13

Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

14

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji

15

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie

Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

16

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie

Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

17

Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie

Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

18

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie

Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

19

Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie

Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

20

Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

21

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

22

Jednostka Wojskowa 3984

Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6

23

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

24

Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji

25

Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

26

Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

27

Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu

Dyrektor Departamentu Kontroli

28

Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie

Szef Biura Koordynacyjnego

29

Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1

30

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie

Dyrektor Generalny MON

31

Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie

Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

32

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

33

Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych w Warszawie

Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

34

Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie

Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6

35

Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie

Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6

36

Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy, Krakowie, Legionowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu

Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6

37

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu

Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

38

Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

39

Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

40

Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie i Toruniu

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

41

Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

42

Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu

Szef Sztabu Generalnego WP

43

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego w Warszawie

Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

44

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie

Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

45.

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Kołowych Transporterów Opancerzonych i Przeciwpancernych Pocisków Kierowanych w Warszawie

Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

46.

Zespół do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1

47.

Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1

48.

Zespół do Spraw Sytuacji Szczególnych w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

49.

Zespół Taktycznych Systemów Transmisji Danych i NAVSTAR GPS w Warszawie

Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6

50

Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA

Szef Sztabu Generalnego WP

51

Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, USA

Szef Sztabu Generalnego WP

52

Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, BELGIA

Szef Sztabu Generalnego WP

53

Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych Brunssum z siedzibą w Brunssum, HOLANDIA

Szef Sztabu Generalnego WP

54

Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych Ramstein z siedzibą w Ramstein, NIEMCY

Szef Sztabu Generalnego WP

55

Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Heidelberg z siedzibą w Heidelbergu, NIEMCY

Szef Sztabu Generalnego WP

56

Polski Zespół Łącznikowy przy Dowództwie Centralnym USA z siedzibą w Tampa, USA

Szef Sztabu Generalnego WP

57

Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, Belgia

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

II. Jednostki organizacyjne:

A. Nadzorowane

1

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie

Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

2

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

3

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

4

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Minister Obrony Narodowej

5

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Minister Obrony Narodowej

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

6

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Minister Obrony Narodowej

7

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

8

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

9

Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

10

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

11

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

12

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

13

Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

14

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

15

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

B. Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych

1

Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

2

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie

Minister Obrony Narodowej

3

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze

Minister Obrony Narodowej

4

Ordynariat Polowy w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

5

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

6

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie

Minister Obrony Narodowej

C. Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa

1

Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w Poznaniu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

2

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

3

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

4

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

5

Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

6

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi, Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, i Nr 4 S.A. w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Bezpośrednie podporządkowanie

7

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu, Nr 2 S.A. w Czernicy

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

8

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

9

Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

10

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

11

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

12

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

13

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

14

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

15

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

16

Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie

Dyrektor Departamentu Prasowo-lnformacyjnego

17

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA