REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 149

Departament Prawny

DECYZJA Nr 127/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768, z późn. zm.1)) oraz „Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 45, poz. 506) ustala się, co następuje:

1. W „Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem”, stanowiącym załącznik do decyzji Nr 268/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 216 oraz z 2012 r. poz. 55) wprowadza się, następujące zmiany:

1) w części I. „Jednostki organizacyjne podległe” lp. 15, 18 i 19 otrzymują brzmienie:

15.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie

Podsekretarz Stanu
do Spraw Infrastruktury

18.

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie

Podsekretarz Stanu
do Spraw Infrastruktury

19.

Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie

Podsekretarz Stanu
do Spraw Infrastruktury

 

2) w części II. „Jednostki organizacyjne”:

a) w lit. A „Nadzorowane” lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1.

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie

Podsekretarz Stanu
do Spraw Infrastruktury

 

b) w lit. C „Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa” lp. 17 otrzymuje brzmienie:

17.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
w Warszawie

Podsekretarz Stanu
do Spraw Infrastruktury

 

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073, z 2008 r. Nr 68, poz. 611, z 2010 r. Nr 99, poz. 1168 oraz 2012 r. poz. 8.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-25
  • Data wejścia w życie: 2012-04-25
  • Data obowiązywania: 2012-04-25
  • Z mocą od: 2012-04-25
  • Dokument traci ważność: 2012-06-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA