REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 77

Departament Wychowania i Promocji Obronności

ZARZĄDZENIE Nr 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) oraz art. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zarządza się, co następuje:

§ 1. 

W zarządzeniu Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 17, z późn. zm.1)) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.2)) wyposaża się Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa pozostające w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni:

1) położoną w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1, zabudowaną budynkiem muzealnym i ekspozycją Muzeum Marynarki Wojennej, obejmującą działki ewidencyjne nr 1164/236, KM 56, obręb Gdynia o powierzchni 0,3557 ha i nr 819/195, KM 55, obręb Gdynia o powierzchni 0,5232 ha, ujawnione w księdze wieczystej KW Nr 8485 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych;

2) położoną w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1, obejmującą działkę ewidencyjną nr 848/195, KM 55, obręb Gdynia o powierzchni 0,0132 ha, ujawnioną w księdze wieczystej Nr GD1Y/00008485/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 18, poz. 185 oraz z 2008 r. Nr 7, poz. 66.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-25
  • Data wejścia w życie: 2013-04-09
  • Data obowiązywania: 2013-04-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA