REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 310

Inspektorat Uzbrojenia

DECYZJA Nr 351/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie uczestnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie Amunicyjnym – Ammunition Support Partnership, funkcjonującym w ramach NSPO

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i lit. c, pkt 11 lit. e i lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku ze zmianami organizacyjnymi Organizacji NATO do Spraw Zabezpieczenia Technicznego i Zaopatrzenia – NATO Maintenance and Supply Organization (NAMSO), w tym zmianą jej nazwy na Organizację Wsparcia NATO – NATO Support Organisation (NSPO), ustala się co następuje:

§ 1.

Szef Inspektoratu Uzbrojenia:

1) realizuje współpracę z Partnerstwem Amunicyjnym – Ammunition Support Partnership (ASP) i NATO Support Agency (NSPA) General Services Programme w porozumieniu z gestorami oraz centralnymi organami logistycznymi (COL) sprzętu wojskowego (SpW) właściwymi dla zakresu działania ASP oraz innymi instytucjami według potrzeb;

2) wyznacza, w ramach podległych struktur, Przedstawiciela i jego Zastępcę do Komitetu ASP oraz planuje, w ramach Planów współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej, środki na udział wyznaczonych przedstawicieli w pracach ASP;

3) powołuje do składu delegacji narodowej specjalistów zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej współpracy z ASP.

§ 2.

1. Na wniosek Szefa Inspektoratu Uzbrojenia gestor oraz COL SpW, objętego zakresem działania ASP:

1) przekazują informacje niezbędne do realizacji współpracy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z ASP i NSPA General Services Programme;

2) wyznaczają przedstawicieli do współpracy z ASP i NSPA General Services Programme.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, uwzględnią w bieżącej działalności doświadczenia ze współpracy z ASP oraz możliwość pozyskiwania SpW, w tym amunicji poprzez ASP i NSPA General Services Programme.

§ 3.

Prezes Agencji Mienia Wojskowego współpracuje z ASP i NSPA General Services Programme w zakresie zagospodarowania zbędnego SpW, w tym amunicji oraz materiałów niebezpiecznych i środków chemicznych, oraz, na wniosek Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, wyznaczy przedstawiciela do współpracy z ASP i NSPA General Services Programme.

§ 4.

Szef Inspektoratu Uzbrojenia planuje w budżecie resortu obrony narodowej wydatki na uiszczenie składki członkowskiej związanej ze stałą przynależnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do ASP oraz, po otrzymaniu faktur z NSPA, będzie dokonywać płatności w tym zakresie.

§ 5.

Traci moc decyzja Nr 198/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do Partnerstwa Amunicyjnego – Ammunition Support Partnership (niepublikowana).

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA