REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 79

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 69/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 marca 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W Regulaminie obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym, stanowiącym załącznik do decyzji Nr 205/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 269 oraz z 2013 r. poz. 371), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 8,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powierzenie objęcia wyróżnieniem danego przedsięwzięcia osobom, o których mowa w ust. 1, procedowane jest przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa, której Minister Obrony Narodowej przyporządkował komórkę organizacyjną właściwą do spraw promocji obronności.”;

2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rekomendację, o której mowa w ust. 1, na wniosek dyrektora departamentu właściwego do spraw promocji obronności, podpisuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa, której Minister Obrony Narodowej przyporządkował komórkę organizacyjną właściwą do spraw promocji obronności.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA