REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 98

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 97/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 marca 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 157/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Rady sprawuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw społecznych.”;

2) w § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Szczegółowy zakres działania i szczegółową strukturę Rady, a także tryb powoływania i odwoływania z jej składu oraz wyboru Prezydium Rady określa Regulamin Rady do Spraw Kobiet uchwalany przez Radę i zatwierdzany przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą do spraw społecznych.”;

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw społecznych – w zakresie współpracy w organizacji konferencji, spotkań, narad, przygotowywaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych na temat wojskowej służby kobiet, a także kontaktów ze strukturami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w zakresie obronności i równouprawnienia.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-24
  • Data wejścia w życie: 2014-03-24
  • Data obowiązywania: 2014-03-24
  • Dokument traci ważność: 2015-02-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA