| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

DECYZJA Nr 167/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 maja 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. e), pkt 11 lit. f) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. Nr 239, poz. 2038) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 323) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) komórki wewnętrzne powołane w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia działalności normalizacyjnej oraz działalności w zakresie przygotowywania propozycji odpowiedzi krajowych w sprawie ratyfikacji i implementacji dokumentów standaryzacyjnych NATO;”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W realizacji zadań służby normalizacyjnej biorą ponadto udział komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, w szczególności zamawiający, organizatorzy systemów funkcjonalnych, gestorzy, centralne organy logistyczne oraz użytkownicy sprzętu wojskowego.”;

3) w pkt 7 w ppkt 2:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesów rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance – GQA) wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności, w tym w zakresie dwustronnych porozumień międzynarodowych (MoU),”;

b) po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) wyznaczanie rejonowych przedstawicielstw wojskowych do prowadzenia nadzorowania jakości wyrobów obronnych.”;

4) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji ustala, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, liczbę członków Komitetu i jego skład personalny oraz określa tryb pracy Komitetu oraz obowiązki przewodniczącego Komitetu, zastępców przewodniczącego i sekretarza Komitetu.”

5) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji określa, w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz szefami Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Inspektoratu Uzbrojenia, zakres zadań wykonywanych przez komórki wewnętrzne, o których mowa w pkt 4 ppkt 3–4 i zespoły lub punkty kontaktowe (osoby funkcyjne), o których mowa w pkt 4 ppkt 5 oraz zasady ich współdziałania z Centrum.”.

6) w pkt 2, pkt 7 ppkt 1 lit. b, pkt 7 ppkt 1 lit. e, pkt 7 ppkt 1 lit. t, pkt 14 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji”;

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »